Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Śmieszna nauka – przez zabawę do sukcesu - 2010

Realizowany przez:

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem projektu 'Śmieszna nauka – przez zabawę do sukcesu’ jest podniesienie umiejętności autoprezentacji oraz diagnozy własnego środowiska u grupy 15 uczestników w wieku 14-19 lat z terenu miasta i gminy Stoczek Łukowski w okresie 01.01.2011-31.07.2011 poprzez samodzielną organizację autorskiego programu kabaretowego opartego na obserwacji życia w mieście oraz miejskiego pokazu śmiesznych talentów.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami jest grupa 15 osób w wieku 14-19 lat z terenu miasta i gminy Stoczek Łukowski. 13 z tych osób nie uczestniczyło dotychczas w żadnym projekcie. Rekrutacja polegała na przeprowadzeniu spotkania organizacyjnego, na które przyszło 18 osób, z których 15 zadeklarowało chęć uczestnictwa i wypracowało pomysł oraz działania projektowe. Informacja o spotkaniu była rozpowszechniana przez plakaty i „pocztą pantoflową”.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych u grupy 15 uczestników, w tym autoprezentacji, pracy w grupie i umiejętności właściwej oceny swojego środowiska. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki edukacji pozaformalnej, nauce organizacji imprez, w tym występów młodzieżowego kabaretu oraz pokazu śmiesznych talentów. Wspólne konsultacje wykazały, że największym problemem młodzieży są występy publiczne. Dlatego młodzież zaproponowała by zorganizować występ kabaretu, który od podstaw stworzą uczestnicy, a którego program będzie oparty na obserwacji życia w Stoczku Łukowskim. Po występach szkolnych uczestnicy chcą zorganizować miejski pokaz śmiesznych talentów, gdzie większość będzie uczestnikami, a do którego zaproszą także inne osoby posiadające osobliwe talenty. Zaplanowane są warsztaty aktorsko-komediowe oraz wyjazd na kabaret. Podsumowaniem projektu będzie nagranie z obu wydarzeń z komentarzem uczestników. Efektem projektu będzie podniesienie umiejętności autoprezentacji, planowania własnej przyszłości oraz diagnozy swojego środowiska. Dzięki projektowi uczestnicy mają szansę przełamać własne bariery i opory, które obniżają ich szanse na dobry start w dorosłe życie.

Budżet projektu: 13 350 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 2a

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://stoczek-lukowski.pl

Śmieszna nauka – przez zabawę do sukcesu

Piłsudskiego 71, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej