Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Klub Alternatywa - 2010

Realizowany przez:

Grupa Nieformalna z Tarnogóry

Cel:

Celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi w poznawanie i wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko lokalne. Celami szczegółowymi są: odkrywanie i rozwijanie pasji, pokazanie ciekawych form spędzenia wolnego czasu, wzmocnienie więzi społecznych w lokalnym środowisku, wyrównanie szans, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników projektu (diagnoza potrzeb środowiska, umiejętności liderskie, współpraca z lokalnymi instytucjami i sponsorami, praca zespołowa, zarządzanie czasem).

Odbiorcy projektu:

Stała grupa uczestników – 20 osób w wieku 13-19 lat, z gminy Izbica. Beneficjentami projektu realizowanego przez stałą grupę będzie około 100 osób – młodzież zamieszkała w Izbicy i jej rodzice. Informacja o udziale w projekcie zostanie przekazana za pomocą: ogłoszeń w szkole, w parafii, plakatów, ulotek, internetu oraz lokalnych mediów.

Opis projektu:

Zadanie polega na organizacji i realizacji Klubu 'Alternatywa’ aktywizującego młodzież gminy Izbica. W projekcie weźmie udział bezpośrednio 20 osób. W programie znajdą się: wyjazd szkoleniowy stałej grupy uczestników, 30h zajęć z zakresu zarządzania projektem, kompetencji społecznych i medialnych; prowadzenie strony internetowej promującej projekt; cykl warsztatów rozwijających pasje młodych ludzi: breakdance, freestyling, fireshow, taniec z elementami fitness, street trial-kolarstwo wyczynowe; organizacja sobotnich spotkań w klubie (spotkania, dyskusje, projekcja filmów, gry edukacyjne, udoskonalanie zdobytych umiejętności); stworzenie konspektów zajęć lekcyjnych 'Pomysł na życie’ i ich realizacja w wybranych szkołach na terenie gminy Izbica; zbieranie materiałów i montaż filmu promującego Klub 'Alternatywa’ i wszystkie działania projektowe; dystrybucja filmu wśród organizacji młodzieżowych z woj. Lubelskiego; zakończenie projektu podczas Dni Kultury Młodzieżowej. Efektami projektu mają być: zdobycie umiejętności społecznych, liderskich przez stałych uczestników projektu, aktywizacja młodzieży w środowisku lokalnym, założenie klubu 'Alternatywa’ – stałego miejsca spotkań dla młodzieży. Kolejnym efektem będzie cykl 6 spotkań szkoleniowych, stworzenie filmu promującego projekt, stworzenie strony internetowej, organizacja sesji szkoleniowej dla stałych uczestników. Realizacja dwóch spotkań: inaugurujących i kończących projekt.
Dotacja zostanie przeznaczona na honoraria, zakup kamery, wyposażenie klubu, materiały szkoleniowe, wyjazd szkoleniowy, transport.

Budżet projektu: 11 560 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa Nieformalna z Tarnogóry

Miejscowość: Tarnogóra

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Krakowskie Przedmieście 8

Kod pocztowy i Poczta: 22-375 Tarnogóra

Województwo: lubelskie

Powiat: krasnostawski

Adres strony internetowej: –

Klub Alternatywa

Chmielna 1, 22-375 Tarnogóra, Polska

Więcej