Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Fabryka Lokalnych Osobowości - 2009

Realizowany przez:

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Cel:

Cele projektu: 1.Opracowanie metodologii realizacji projektu w różnych środowiskach i wydanie jej formie publikacji edukacyjnej w ramach Akademii Programu 'Równać Szanse’. 2.Wypromowanie projektu w przynajmniej 5 nowych środowiskach w powiatach:oleckim,ełckimi i gołdapskim. 3.Wprowadzenie projektu w dwóch nowych środowiskach. 4.Wypromowanie projektu w sieci na
stronie www.fabrykamarzen.net 5.Wprowadzenie opracowanej metodologii do praktyki edukacyjnej w szkole i poza szkoła poprzez warsztaty, prezentacje, promocje i doradztwo dla potencjalnych realizatorów. 6.Promocje publikacji w bibliotekach szkolnych i miejskich.

Odbiorcy projektu:

Grupa redakcyjna, odbiorcy publikacji i uczestnicy spotkań.

Opis projektu:

Praca nad częścią wydawnicza odbywać się będzie w trakcie szkoleń organizowanych przez PFDiM oraz podczas prac zespołu redakcyjnego złożonego z realizatorów projektu i grafika komputerowego.Drugim elementem projektu będą jednodniowe warsztaty promocyjne w 5 wybranych miejscowościach powiatu oleckiego, gołdapskiego i ełckiego,zorganizowane dla lokalnych
animatorów społecznych, kulturalnych, przedstawicieli środowisk młodzieżowych, nauczycieli, ngosów związanych z partnerami. Potem odbędą się wizyty terenowe, w świetlicach wiejskich,objętych działaniem partnerów oraz bibliotekach szkolnych.

Budżet projektu: 19 700 zł

Dotacja: 15 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Projekty Modelowe

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Miejscowość: Kijewo

Ulica, nr domu i lokalu: Kijewo 29

Kod pocztowy i Poczta: 19-422 Kleszczewo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: http://

Fabryka Lokalnych Osobowości

Kijewo 16, 19-404, Polska

Więcej