Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Spotkanie po latach - 2007

Realizowany przez:

Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta, Knyszyn

Cel:

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gminy Knyszyn. Zwiększenie zainteresowania uczeniem się języka angielskiego poprzez wykorzystanie tematyki regionalnej i atrakcyjnych metod nauczania. Pobudzanie aktywności i samodzielności młodzieży oraz rozwijanie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć. Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów, poznanie wspólnej, lokalnej historii.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami będzie młodzież gimnazjalna i licealna (14-19 lat) mieszkająca w gminie Knyszyn (ok. 5000 mieszkańców). Zostaną utworzone dwie grupy edukacyjne po 15 osób każda. Rekrutacja jest ogłoszona w prasie lokalnej, portalu internetowym www.knyszyn.pl oraz na lekcjach języka angielskiego w miejscowej szkole, o przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis projektu:

Projekt ma być spotkaniem po latach z zapomnianym, wielonarodowym, wielokulturowym i wieloreligijnym Knyszynem, niegdyś miastem pogranicza gdzie mieszkali także Rusini, Litwini, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Gimnazjaliści i licealiści doskonalą język angielski poszukując informacji i przygotowując publikacje na ten temat. Poznanie wspólnej historii przyczynia się do kształtowania postaw tolerancji wobec innych narodów. Uczestnicy zdobywają umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej oraz prezentowania własnych osiągnięć w języku angielskim, w atrakcyjnej formie, w postaci publikacji internetowych i prasowych oraz wystąpień z wykorzystaniem prezentacji komputerowych. Realizowane działania to przede wszystkim anglojęzyczne zajęcia edukacyjne, prowadzone aktywnymi metodami z wykorzystaniem technik komputerowych, służące młodzieży inspiracją do samodzielnych poszukiwań. Młodzież pracując w 5-osobowych zespołach, dokonuje wyboru szczegółowej tematyki do własnych badań i poszukiwań prowadzonych w literaturze i internecie; podczas wspólnych wycieczek z udziałem lokalnego historyka oraz samodzielnych penetracji w terenie; kontaktów e-mail z potomkami Knyszynian mieszkającymi poza granicami kraju; przeprowadzonych wywiadów. Efekty pracy publikowane są w internecie, lokalnym miesięczniku oraz folderze turystycznym. Podsumowaniem projektu będzie konkurs na najlepsze przedstawienie wielonarodowej historii Knyszyna z wykorzystaniem prezentacji komputerowej.

Budżet projektu: 8 800,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta, Knyszyn

Miejscowość: Knyszyn

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Rynek 39

Kod pocztowy i Poczta: 19-120 Knyszyn

Województwo: podlaskie

Powiat: moniecki

Adres strony internetowej: –

Spotkanie po latach

Jagiellońska 19, 19-120 Knyszyn, Polska

Więcej