Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Krasnobrodzkie warsztaty astronomiczne - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum w Krasnobrodzie

Cel:

Tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań młodych ludzi. Podniesienie poziomu kształcenia i pobudzanie aktywności młodzieży poprzez wykorzystanie technik informacyjnych. Popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie. Podnoszenie umiejętności pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13 – 19 lat z terenu miasta oraz gminy Krasnobród. Informacje o projekcie zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, w 'Gazecie Krasnobrodzkiej’ oraz plakatach informacyjnych. Nabór będzie otwarty. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Młodzież zamieszkała poza Krasnobrodem dojeżdża na zajęcia wynajętym busem.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań naukami przyrodniczymi. Uczestnikami projektu są uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krasnobród (3 tysiące mieszkańców) oraz Gminy Krasnobród. Planowane przedsięwzięcie jest innowacyjne w swojej formie i tematyce, gdyż na danym terenie nie są prowadzone podobne zajęcia. W ramach projektu są organizowane cykliczne warsztaty. W planowaniu tematyki oraz metod pracy aktywnie uczestniczy młodzież. Na zajęciach uczestnicy mogą prowadzić samodzielnie proste obserwacje astronomiczne oraz dzielić się z innymi uczestnikami projektu własną wiedzą. Korzystając z różnorodnych technik informacyjnych, uczniowie podnoszą poziom kształcenia i rozwijają własną aktywność. W/w obserwacje prowadzone są za pomocą lunety zakupionej w ramach projektu. W ramach współpracy z redakcją miejscowej 'Gazety Krasnobrodzkiej’ publikowane są notatki z dokonanych obserwacji oraz omawianych na warsztatach obiektach astronomicznych. Istotnym elementem projektu jest zorganizowanie wyjazdu do profesjonalnego obserwatorium astronomicznego.

Budżet projektu: 13 290,00 zł

Dotacja: 5 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Krasnobrodzie

Miejscowość: Krasnobród

Ulica, nr domu i lokalu: Lelewela 37

Kod pocztowy i Poczta: 22-440 Krasnobród

Województwo: lubelskie

Powiat: zamojski

Adres strony internetowej: –

Krasnobrodzkie warsztaty astronomiczne

Joachima Lelewela 41, 22-440 Krasnobród, Polska

Więcej