Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Rapujemy o Ziemi Podlaskiej - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 1 w Mordach

Cel:

Aktywizacja młodzieży do prowadzenia różnorodnych działań rozwijających zainteresowanie walorami własnej okolicy. Zapewnienie dostepu młodzieży do informacji, wypracowanie umiejetności korzystania z technologii informacyjnej oraz sprzętu audiowizualnego. Wyrobienie nawyku utożsamiania się ze środowiskiem, jego bogatą przeszłością.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-16 lat zamieszkująca miejscowość Mordy i dziesięć okolicznych wsi. Sposobem rekrutacji są ogłoszenia o projekcie na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej www. gimnazjum i w gazecie lokalnej oraz indywidualne rozmowy z uczniami. W projekcie wezmą udział uczniowie zainteresowani działaniem poszczególnych grup. Osoby spoza Mordów będą dowożone szkolnym autobusem.

Opis projektu:

Celem projektu jest wypracowanie u młodzieży wiary we własne możliwości, wysokiej samooceny i przekonania, że warto wiązać swoją przyszłość z okolicami Mordów. Uczestnikami działań są uczniowie gimnazjum w Mordach wspierani przez nauczycieli, rodziców, dziadków oraz miejscowe instytucje i lokalnych artystów. Młodzież będzie pracować w grupach tematycznych gromadząc i opracowując materiały dotyczące zabytków, miejscowej architektury, dokumentów z przeszłości. Przygotuje album, spektakl teatralny, zredaguje antologię poezji o urokach Ziemi Podlaskiej, stworzy własną wersję piosenek ludowych. Młodzież podejmuje próbę rekonstrukcji sposobów wytwarzania tkanin na warsztacie tkackim w znajdującej się w szkole Izbie Tradycji. Wykorzystując komputer, planuje wzory materiałów, kwiatów, ozdobnych pająków. Na stronie internetowej szkoły tworzy forum dyskusyjne podejmując temat przeszłości naszego miasta w formie niedokończonego opowiadania. Praca młodzieży przynosi wymierne efekty. Uczniowie realizując zadania z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii, poznają tradycję i utożsamiają się z nią. Ich wysiłki pobudzają aktywność środowiska, wskazują na tkwiące w nich możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Zachęcają do łączenia swojej przyszłości z przyszłością miasteczka.

Budżet projektu: 13 355,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 1 w Mordach

Miejscowość: Mordy

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kilińskiego 16

Kod pocztowy i Poczta: 08-140 Mordy

Województwo: mazowieckie

Powiat: siedlecki

Adres strony internetowej: –

Rapujemy o Ziemi Podlaskiej

Kilińskiego 15A, 08-140 Mordy, Polska

Więcej