Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sprawa pilna i realna – energia odnawialna - 2009

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Międzylesie Razem w Międzylesiu

Cel:

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie pozyskania wiedzy na temat alternatywnych źródeł energii, zbudowanie postaw proekologicznych, umiejętna współpraca w grupie, zaspokojone potrzeby aktywności, zaciekawienia i autoprezentacji, integracja środowiska lokalnego.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą uczniowie gimnazjum, rodzice uczniów, nauczyciele, lokalna społeczność.

Opis projektu:

Zaplanowane działania i sposób ich przeprowadzenia: pozyskanie wiedzy o alternatywnych źródłach energii – warsztaty, wycieczka do elektrowni wodnej, słonecznej, Multicentrum, spotkanie ze
specjalistami w zakresie ochrony środowiska, wykorzystanie wiedzy na temat alternatywnych
źródeł w budowie modeli i prezentacjach multimedialnych, dzielenie się wiedzą na temat energii odnawialnej poprzez przeprowadzenie Rejonowego Festiwalu Energii i Rejonowego Konkursu Energii Odnawialnej, podsumowanie działań ekologicznych: wystawa fotograficzna, happening z wypuszczeniem balonów.

Budżet projektu: 17 335 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Międzylesie Razem w Międzylesiu

Miejscowość: Międzylesie

Ulica, nr domu i lokalu: ul. B. Chrobrego 2

Kod pocztowy i Poczta: 57-530 Międzylesie

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Adres strony internetowej: –

Sprawa pilna i realna – energia odnawialna

Jana III Sobieskiego 11, 57-530 Międzylesie, Polska

Więcej