Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Mam marzenie – mam wybór - 2009

Realizowany przez:

Zespół Szkół – Gimnazjum w Szkotowie

Cel:

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży wartości własnego regionu, poczucia tożsamości z kulturą i tradycją.Projekt pozwoli uświadomić młodzieży, jak wielkie perspektywy dla rozwoju daje położenie oraz dziedzictwo kulturowe gminy. Zdobycie wykształcenia i powrót w rodzinne strony to nie tylko lokalny patriotyzm, ale także możliwość godnego życia i rozwoju przedsiębiorczości.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział młodzież z gimnazjum oraz ze szkół ponad gimnazjalnych, z terenu gminy Bulkowo, która jest gminą wiejską o typowo rolniczym charakterze z możliwością rozwoju agroturystyki.

Opis projektu:

Realizując projekt młodzież spotka się przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami władz gminy. Na zajęciach będzie miała możliwość zdobycia wiedzy z zakresu historii regionu, jego kultury oraz tradycji kulinarnej poprzez spotkania z ludźmi zasłużonymi dla gminy, artystami ludowymi oraz paniami z koła gospodyń, które nauczą młodzież przyrządzania tradycyjnych potraw. Dotacja zostanie przeznaczona na warsztaty z w/w dziedzin oraz na spotkania z doradcą zawodowym. Młodzież przygotuje inwentaryzację zabytków oraz najciekawszych miejsc na terenie gminy.

Budżet projektu: 9 540 zł zł

Dotacja: 5 800 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół – Gimnazjum w Szkotowie

Miejscowość: Szkotowo

Ulica, nr domu i lokalu: Szkotowo 33

Kod pocztowy i Poczta: 13-124 Kozłowo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: nidzicki

Adres strony internetowej: http://

Mam marzenie – mam wybór

Bulkowo 14, 09-454, Polska

Więcej