Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Rozwijamy siebie – niosąc pomoc innym - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Porozumienie Grybowskie, Grybów

Cel:

Integracja młodzieży wokół hasła: 'Bóg, honor, Ojczyzna’, poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla włączenia się młodzieży w działalność społeczną i publiczną. Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i pasji u młodych ludzi w warunkach edukacji pozaszkolnej. Rozwijanie umiejetności dzielenia się z innymi, 'gdyż więcej jest radości w dawaniu, niż w braniu’

Odbiorcy projektu:

Projekt będzie realizowany wśród młodzieży Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Grybowie. Do tego Gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku 13-15 lat, którzy mieszkają głównie w Grybowie. Dowóz młodzieży nie jest zatem konieczny. Rekrutacja odbywa się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń uczniów. Informacja o projekcie zostanie rozpropagowana przez dyrektora i wychowawców klas Gimnazjum.

Opis projektu:

Celem projektu jest integracja młodzieży wokół hasła 'Bóg, Honor, Ojczyzna’, tworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i pasji u młodych ludzi oraz rozwijanie umiejętności dzielenia się z innymi, 'gdyż więcej jest radości w dawaniu, niż w braniu’ Projekt jest realizowany wśród młodzieży Gimnazjum w Grybowie, w wieku 13-15 lat. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej, przygotowują prezentacje multimedialne i wyszukują w internecie potrzebne wiadomości. Przygotowując Dzień Chorego, przedstawienie historyczno-teatralne, wystawy i konkursy zdobywają umiejetność współpracy ze sobą. Podczas spotkań są poruszane tematy patriotyczne i wychowawcze. Ważnym działaniem jest również poznanie zasad funkcjonowania grup harcerskich i zrozumienie kim jest harcerz. W trakcie projektu odbywają się: wyjazd na lodowisko, wycieczka do muzeum, ognisko i kulig w trakcie których młodzi ludzie poznaje swój region i siebie nawzajem. Podjęte działania są prowadzone metodami aktywnymi (np. burza mózgów, praca w grupach, pogadanka, dyskusja) zachęcającymi do współpracy uczniów wstydliwych i mniej aktywnych. W wyniku działań objętych projektem zagospodarowany jest czas wolny młodych ludzi z terenu miasta Grybów. Pokazujemy wszystkim młodym ludziom jak wspólne działania mogą przynieść określone korzyści – pomoc drugiemu człowiekowi. Finalnym efektem będzie utworzenie drużyny harcerskiej.

Budżet projektu: 9 275,00 zł

Dotacja: 6 700,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Porozumienie Grybowskie, Grybów

Miejscowość: Grybów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Biała Wyżna 314

Kod pocztowy i Poczta: 33-330 Grybów

Województwo: małopolskie

Powiat: nowosądecki

Adres strony internetowej: –

Rozwijamy siebie – niosąc pomoc innym

Tadeusza Kościuszki 9, 33-330 Grybów, Polska

Więcej