Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Świat nieznany w fotografiach naszych dziadków - 2009

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności społecznych u młodzieży w wieku 13-19 lat poprzez wyszukiwanie i archiwizację starych fotografii i dokumentów.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży w wieku 13-19 lat licząca ok. 15 osób.

Opis projektu:

Przez okres 6 miesięcy młodzież przeprowadzi poszukiwania starych fotografii i dokumentów zarówno w swoich rodzinach, jak i innych osób w środowisku oraz w instytucjach typu Muzeum Regionalne, Archiwum Państwowe, organizacje prowadzące własne kroniki. Na pierwszych spotkaniach omówiona zostanie metodyka prowadzenia poszukiwań. Materiały będą w zależności od sytuacji reprodukowane bezpośrednio u właścicieli lub też wypożyczane za pokwitowaniem i zapisywane cyfrowo w pracowni fotograficznej GOK. Odnalezione negatywy fotograficzne będą zdigitalizowane za pomocą zakupionego skanera do negatywów. Każda zarchiwizowana fotografia będzie uzupełniona o opis zawierający przybliżoną datę wykonania, miejsce oraz nazwiska przedstawionych osób. Dostarczanie nowych materiałów oraz ich reprodukowanie i opisywanie będzie odbywać się wspólnie podczas cotygodniowych spotkań w GOK. Zwieńczeniem projektu będzie wykonanie wystawy fotograficznej zawierającej najciekawsze ocalałe fotografie i dokumenty oraz uroczyste otwarcie jej podczas gminnych obchodów Dni Urzędowa. Wykonany zostanie także album ilustrujący efekty projektu i prezentacja multimedialna. Strona internetowa www.urzedow.pl zostanie rozbudowana o dział pod nazwą Galeria starej fotografii.

Budżet projektu: 9 400 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie

Miejscowość: Urzędów

Ulica, nr domu i lokalu: B. Dzikowskiego 1

Kod pocztowy i Poczta: 23-250 Urzędów

Województwo: lubelskie

Powiat: kraśnicki

Adres strony internetowej: –

Świat nieznany w fotografiach naszych dziadków

Kościelna 1, 23-250 Urzędów, Polska

Więcej