Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Drogo Wskaż…? Chłopicki Deptak… - 2020

Realizowany przez:

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie przez młodzieży kompetencji społecznych poprzez umożliwienie
młodym świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji i działań, które wykorzystają w dorosłym życiu.

Odbiorcy projektu:

Grupa 12 osób w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Chłopice

Opis projektu:

Wiodącym tematem projektu jest ekologia. To właśnie młodzi ludzie od samego początku są odpowiedzialni za projekt, a koordynator-pracownik biblioteki wspiera ich tylko w działaniach. Młodzież skupiająca się wokół biblioteki w Chłopicach, biorąca udział w projekcie „Sztuka na płotach” zgłosiła się do biblioteki z własną inicjatywą, aby teraz zostawić po sobie ślad w Chłopicach i zagospodarować „deptak”. Pierwszym etapem jest spotkanie organizacyjne. Młodzież swoją inicjatywą zachęca innych młodych ludzi, aby aktywnie włączyli się w życie społeczności i mieli realny wpływ na jej wygląd i możliwość podejmowania decyzji. Młodzież samodzielnie wykonuje plakat informacyjny o projekcie, wybiera się na integracyjną wycieczkę do Bolestraszyc do ogrodu botanicznego, bierze udział w warsztatach z projektowania krajobrazu, poznaje tajniki projektowania zieleni z
uwzględnieniem zasad ekologii i ekosystemu oraz wykonuje projekt zagospodarowania „chłopickiego
deptaka”. Następnie młodzi uczestnicząc w warsztatach praktycznych „Drewno, metal”, pod okiem rzemieślnika wykonują i własnoręcznie malują ławki, które będą zamontowane na deptaku. Młodzież podejmuje działania związane z przygotowaniem nasadzeń, wykonaniem tabliczek z nazwą roślin, montażem ławek i koszy wzdłuż deptaka, utwardzonego kostką brukową i prowadzącego od biblioteki wzdłuż drogi gminnej do stawu i altany. Na każdym etapie realizacji projektu młodzież wykonuje dokumentację fotograficzną. Na podsumowanie projektu młodzi organizują Eko Piknik nad stawem w Chłopicach, podczas którego prezentują efekty projektu oraz organizują wystawę fotografii.

Budżet projektu: 10 455 zł

Dotacja: 8 480 zł

Rocznik: 2020

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach

Miejscowość: Chłopice

Ulica, nr domu i lokalu: Chłopice 149A

Kod pocztowy i Poczta: 37-561 Chłopice

Województwo: podkarpackie

Powiat: jarosławski

Adres strony internetowej: chlopice.naszabiblioteka.com

Drogo Wskaż…? Chłopicki Deptak…

Chłopice 149B, 37-561, Polska

Więcej