Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

By nie odeszli w niepamięć - 2009

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie

Cel:

Uczestnicy nie tylko poznają przeszłość własnej gminy (w tym rolę swych przodków, krewnych), ale zdobędą umiejętności przydatne w kreowaniu ich dalszej edukacji i pracy np. umiejętność komunikacji z instytucjami, umiejętności bibliograficzne.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna (13-16 lat), grupa 20-25 gimnazjalistów z terenu całej gminy.

Opis projektu:

Pomysł powstał na biwaku podsumowującym projekt „I wrócił garścią prochu…”. W trakcie jego realizacji młodzież odnalazła wiele nazwisk osób, które były związane z bohaterem projektu, osób na ogół im nie znanych, a godnych poznania, gdyż w różny sposób wpisały się w dzieje gminy. Powstał wtedy zarys projektu, by takich ludzi odszukać, stworzyć listę zasłużonych a zapomnianych osób, opisać ich życie, zredagować „Swój słownik biograficzny”. Cel – odnaleźć w lokalnym środowisku osoby, których życie i czyny wpisały się w dzieje gminy, napisać ich życiorysy, przypomnieć zasługi dla gminy poprzez: strony internetowe, publikacje biogramów w prasie lokalnej, wystawę w GOK (ew. gminnej bibliotece), komputerowe opracowanie i wydrukowanie „słownika”; ; działania: wywiady i ankiety w środowisku (ok. 500 szt.) sporządzenie listy osób, wyjazdy do archiwów, parafii, bibliotek w poszukiwaniu informacji, pisanie biogramów; wystawa, strony internetowe, publikacje w prasie, odkryją społeczności lokalnej osoby (zwyczajne, a jednak niezwyczajne) dla jej dziejów, a zapomniane – co powinno być ważne dla budzenia dumy z osiągnięć przodków i przywiązania do ich małej ojczyzny.

Budżet projektu: 9 900 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie

Miejscowość: Bądkowo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Włocławska 30

Kod pocztowy i Poczta: 87-704 Bądkowo

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: aleksandrowski

By nie odeszli w niepamięć

Kujawska 3, 87-704 Bądkowo, Polska

Więcej