Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zawisaki – leśne stworki – gra terenowa dla młodszych kolegów z użyciem aplikacji mobilnej. - 2019

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu

Cel:

Celem projektu jest poznanie przez uczestników swoich mocnych i słabych stron, rozwinięcie potencjału młodych ludzi, nabycie przez nich kompetencji społecznych przez wspólne działania na rzecz innych w środowisku lokalnym.

Odbiorcy projektu:

15 – osobowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat z gminy Rzekuń.

Opis projektu:

Grupę inicjatywną projektu stanowią czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu. Młodzież przygotowuje i przeprowadza grę terenową dla młodszych kolegów z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wszystkie przygotowania i działania dokumentują w postaci filmu. Podczas warsztatów praktycznych uczą się tworzenia gry mobilnej, używania kodów QR, prowadzenia animacji i zabaw dla dzieci, by móc je później wykorzystać podczas gry terenowej. W czasie trwania projektu jego uczestnicy mają za zadanie stworzyć sprawnie działający zespół, podzielić się zadaniami, przeszkolić z tworzenia gry mobilnej i jej obsługi. Poprowadzą animacje dla dzieci, przygotują projekty graficzne koszulek projektowych, przygotują i przeprowadzą grę terenową z nagrodami dla młodszych dzieci. Promują projekt wśród lokalnej społeczności, przez co uczą się przygotowywania tekstów promocyjnych oraz pokonywania wstydu w rozmowie z dorosłymi. Spotkają się z władzami gminy, lokalnymi instytucjami: strażą pożarną, nadleśnictwem, policją, grupą ratowniczą, w celu ustalenia zakresu współpracy i pozyskania ich akceptacji przy realizacji projektu.

Budżet projektu: 12 500,00 zł

Dotacja: 8 500 zł

Rocznik: 2019

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu

Miejscowość: Rzekuń

Ulica, nr domu i lokalu: Kolonia 1B

Kod pocztowy i Poczta: 07-411 Rzekuń

Województwo: mazowieckie

Powiat: ostrołęcki

Adres strony internetowej: –

Zawisaki – leśne stworki – gra terenowa dla młodszych kolegów z użyciem aplikacji mobilnej.

Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, Polska

Więcej