Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Henryków źródłem słowa polskiego - 2019

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. gen Władysława Sikorskiego w Henrykowie Sikorka

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie przez młodzież umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, współdziałanie w relacjach z dorosłymi- rozwinięcie komunikacji. Wdrożenie do kreatywnego myślenia i działania według ustalonego planu, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących podczas pojawiania się ewentualnych trudności w realizacji projektu oraz poznanie swoich mocnych i słabych stron.

Odbiorcy projektu:

grupa 20 osób w wieku 13-15 lat z terenu Henrykowa i okolicznych wsi.

Opis projektu:

Osią projektu jest promocja miejscowości w kontekście historii rozwoju słowa, języka polskiego. Działania w podziale na miesiące obejmują: stworzenie planu oraz podział zadań, wyjazd uczniów na wycieczkę- Szlakiem Cystersów, przygotowanie scenariusza wieczornicy pt. :”Bądź z serca pozdrowiona ojczysta święta mowo”, zorganizowanie konkursu na wykonanie zakładki do książki oraz pleneru plastycznego pt ” Henryków w ołówku i pędzlu”. W ramach projektu odbywają się również zajęcia kulinarne uczestników projektu wraz z rodzicami, w formie warsztatów pod hasłem „Henrykowskie biesiadowanie”. W ramach projektu powstaje tomik limeryków „Słowem polskim pisane” oraz organizowane są cykle wystaw prac plastycznych związanych z projektem. Działania są realizowane w ważnym dla Henrykowa okresie – 750-lecia Księgi Henrykowskiej, w której zostało zapisane pierwsze zdanie w języku polskim. Pozyskana dotacja przeznaczona jest na m.in. na zakup sprzętu nagłaśniającego, nagród dla uczestników konkursów i wydruk tomiku limeryków.

Budżet projektu: 11 740,00 zł

Dotacja: 8 500 zł

Rocznik: 2019

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. gen Władysława Sikorskiego w Henrykowie Sikorka

Miejscowość: Henryków

Ulica, nr domu i lokalu: Polna 9 m. 1

Kod pocztowy i Poczta: 57-210 Henryków

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ząbkowicki

Adres strony internetowej: sphenrykow.szkola.pl

Henryków źródłem słowa polskiego

Słoneczna 9, 57-210 Henryków, Polska

Więcej