Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Być jak Demostenes - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum w Kozłowie

Cel:

Umożliwienie młodzieży wiejskiej opanowania umiejętności komponowania i publicznego wygłaszania przemówień, jasnego formułowania i stanowczego wypowiadania własnego zdania w czasie dyskusji Młodzież nauczy się sztuki polemizowania, argumentowania, przekonywania o słuszności swych racji celem przygotowania do świadomego i odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-15 lat. Planowane zadania przedstawiono młodzieży na apelu szkolnym, na spotkaniach wychowawców z rodzicami, na łamach szkolnej gazetki. Uczniowie zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu zgłaszają swój akces koordynatorowi. Preferowani są uczniowie z rodzin najuboższych, wielodzietnych i wsi oddalonych od miejscowości gminnej.

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu jest przygotowanie gimnazjalistów do publicznych wystąpień, wdrożenie do uczestnictwa w życiu społecznym gminy oraz doskonalenie umiejętności kluczowych m.in. poszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł (np. Internetu). Uczestnikami projektu są uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjum. Gromadzą oni informacje o słynnych mówcach, wykonują poświęcone im postery, przygotowują przemówienia zgodnie z zasadami sztuki krasomówczej, biorą czynny udział w sesji Rady Gminy, w wyjeździe studyjnym do TV i Radia Kraków, w warsztatach (elokucja, mnemotechniki), odwiedzają Parlament RP, przeprowadzają konkursy: na plakat promujący projekt i na logo projektu, przygotowują 'Maraton oratorski – galę krasomówczą’, na który zaproszają gości (samodzielnie przygotowuja i wręczają zaproszenia). Organizują comiesięczne 'Czwartkowe meettingi z ….'(księdzem, wójtem, dyrektorem szkoły, wykładowcą akademickim, radnym), podczas których prowadzą dyskusje panelowe, dyskusje okrągłego stołu. Spodziewane efekty: zwiększenie wiary we własne siły i możliwości, podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych, wzrost samodzielności, skuteczności współpracy w grupie, zwiększenie zainteresowania sprawami środowiska lokalnego.

Budżet projektu: 10 125,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Kozłowie

Miejscowość: Kozłów

Ulica, nr domu i lokalu: Kozłów

Kod pocztowy i Poczta: 32-241 Kozłów

Województwo: małopolskie

Powiat: miechowski

Adres strony internetowej: –

Być jak Demostenes

Kozłów 69, 32-241, Polska

Więcej