Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wyloguj się i zacznij działać - 2017

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Lolek w Kupnie

Cel:

Stworzenie przestrzeni do dyskusji nt. barier i szans rozwoju młodych ludzi. Określenie możliwości działań ułatwiających młodzieży lepszy strat w dorosłe życie. Zawiązanie współpracy lokalnej na rzecz młodych ludzi.

Odbiorcy projektu:

Przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie powiatu kolbuszowskiego zajmujących się pracą z młodzieżą poprzez profilaktykę, prewencję, wolontariat, aktywizację, edukację i działalność wychowawczą, artystyczną i sportową. Będą to przedstawiciele szkół, samorządów, kościoła, fundacji, stowarzyszeń, sądu, policji, klubów sportowych, klubów turystycznych, organizacji społecznych i młodzieżowych, bibliotek, rodzice. Zaproszeni zostaną przedstawiciele NGO współpracującymi z młodymi ludźmi.

Opis projektu:

Założeniem forum jest przekazanie uczestnikom wiedzy jak diagnozować i planować działania z młodzieżą. Nakreślone zostaną główne bariery i szanse dla młodzieży zamieszkującej powiat kolbuszowski. Konferencja będzie szansą na pokazanie i promocję działań i podzielenie się pomysłami na działania z młodzieżą. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z problemami młodzieży z różnych części powiatu. Pożądanym efektem organizacji i uczestnictwa w forum jest nabranie przeświadczenia, że planowanie pracy
z młodzieżą ma bazować na ich potrzebach i nie mogą być to działania narzucone im z góry. Docelowo przewidywane jest powołanie zespołu do sporządzenia diagnozy i strategii działania na rzecz młodzieży.

Budżet projektu: 7 100 zł. zł

Dotacja: 5 000 zł. zł

Rocznik: 2017

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Lolek w Kupnie

Miejscowość: Kupno

Ulica, nr domu i lokalu: Kupno 81

Kod pocztowy i Poczta: 36-145 Widełka

Województwo: –

Powiat: kolbuszowski

Adres strony internetowej: –

Wyloguj się i zacznij działać

Kupno 163, 36-145, Polska

Więcej