Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nic o nas bez nas – czyli I susieckie forum lokalne o młodzieży - 2017

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Cel:

Rozpoznanie i omówienie trendów kształtujących życie i szanse rozwojowe młodzieży
z terenów wiejskich, obejmujące potrzeby rozwojowe młodzieży, rolę lokalnych NGO
i społeczności lokalnych, wpływ liderów pracujących z młodzieżą. Doprecyzowanie potrzeb
i oczekiwań młodzieży, przy jednoczesnym przedstawieniu również ich punktu widzenia.

Odbiorcy projektu:

Władze gminy Susiec, nauczyciele szkół, koordynatorzy „Równać Szanse”, rodzice, policja, przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy Susiec.

Opis projektu:

W czasie forum określone zostaną potrzeby rozwojowe młodzieży z terenu GS, wskazane główne problemy, bariery ograniczające funkcjonowanie młodych w gminie oraz możliwości ich niwelowania. Ambicją organizatorów jest powołanie zespół osób, które poprowadzą działania na rzecz młodzieży, celem przygotowania i przeprowadzenia diagnozy środowiska lokalnego.
Forum zakłada wzrost świadomości otoczenia młodych ludzi i ich samych co do potencjału, jakim dysponują i szans rozwojowych, jakie mają.

Budżet projektu: 7 750 zł. zł

Dotacja: 5 000 zł. zł

Rocznik: 2017

Nitka: Fora Lokalne

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Miejscowość: Susiec

Ulica, nr domu i lokalu: Tomaszowska 100

Kod pocztowy i Poczta: 22-672 Susiec

Województwo: lubelskie

Powiat: tomaszowski

Adres strony internetowej: –

Nic o nas bez nas – czyli I susieckie forum lokalne o młodzieży

Tomaszowska 25, 22-672 Susiec, Polska

Więcej