Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gdzie jest ich miejsce – o młodzieży w gminie Bardo. Lokalne Forum Programu Równać Szanse - 2017

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Bardo. Kultura

Cel:

Celem forum jest stworzenie płaszczyzny dla współdziałania różnych środowisk
z gminy Bardo, by ułatwić lokalnej młodzieży start w dorosłe życie – również poza gminą. Przyjęcie stałej praktyki polegającej na organizacji raz w roku spotkania organizacji
i instytucji działających na rzecz młodzieży z terenu miasta i gminy Bardo.

Odbiorcy projektu:

Przedstawiciele rad rodziców, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, placówek oświatowych, lokalni liderzy, przedstawiciele lokalnego biznesu (w tym młodzi biznesmeni), pełnoletni uczestnicy projektów realizowanych w ostatnich latach w ramach programu „Równać Szanse”, władze samorządowe.

Opis projektu:

Ambicją organizatorów forum jest zwiększenie liczby inicjatyw organizowanych
w partnerstwie lokalnym na rzecz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów dotąd niezaangażowanych. Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy uczestnikami forum, wyłoniona zostanie kilkuosobowa grupa składająca się z przedstawicieli różnych środowisk, której zadaniem będzie opracowanie założeń i narzędzi do pogłębionej diagnozy środowiska lokalnego pod kątem działań kierowanych do młodzieży i realizowanych we współpracy
z młodzieżą.

Budżet projektu: 7 000 zł. zł

Dotacja: 5 000 zł. zł

Rocznik: 2017

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Bardo. Kultura

Miejscowość: Bardo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kolejowa 12

Kod pocztowy i Poczta: 57-256 Bardo

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ząbkowicki

Adres strony internetowej: https://www.facebook.com/BardoKultura/

Gdzie jest ich miejsce – o młodzieży w gminie Bardo. Lokalne Forum Programu Równać Szanse

Kolejowa 15, 57-256 Bardo, Polska

Więcej