Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bieliny widziane oczami wewnątrz i zewnątrz - 2018

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Bielińska Przestrzeń Młodych

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji społecznych młodzieży, jak współpraca w grupie, odpowiedzialność za wspólne działanie, umocnienie wiary we własne możliwości, nabycie umiejętności komunikacyjnych przy współpracy z instytucjami i mieszkańcami gminy, określenie potrzeb młodzieży w odniesieniu do potrzeb i możliwości gminy. Projekt ma na celu ponadto integrację młodzieży z terenu gminy i wzmocnienie ich więzi z Małą Ojczyzną.

Odbiorcy projektu:

Grupa 15 osobowa w wieku 13-19 lat z terenu gminy Bieliny.

Opis projektu:

Główną osią projektu jest spojrzenie na najbliższe otoczenie gminy Bieliny oczami młodzieży. Punktem wyjścia są warsztaty integracyjne dla młodzieży z naciskiem na komunikację w grupie i współpracę oraz warsztaty dziennikarskie, po których młodzież dzieli się na zespoły, by w wybrany przez siebie sposób przedstawić zbierane informacje dot. gminy jako efekt swojej pracy np. wiersz lub opowieść, fotoreportaż, film, przedstawienie teatralne czy też prezentacja. Na uroczyste spotkanie kończące projekt młodzież zaprasza władze gminy i mieszkańców, prezentując swoją wizję gminy Bielany. Wnioski z pracy publikują na internetowej stronie gminy Bielany

Budżet projektu: 8 250 zł. zł

Dotacja: 6 600 zł. zł

Rocznik: 2018

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Bielińska Przestrzeń Młodych

Miejscowość: –

Ulica, nr domu i lokalu: Partyzantów 3 m. 3

Kod pocztowy i Poczta: 26-004 Bieliny

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Adres strony internetowej: –

Bieliny widziane oczami wewnątrz i zewnątrz

Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, Polska

Więcej