Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Pokaż co potrafisz - 2009

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach

Cel:

Celem projektu jest stworzenie alternatywnej możliwości spędzania czasu przez młodzież poprzez poznanie historii, zabytków, legend najbliższej okolicy, rozwijanie pasji, a także upowszechnianie Internetu, jako źródła informacji i środka komunikacji. Pragniemy integrować pokolenia wokół historii rodzinnych służyć ma temu właśnie bliższe poznanie dziedzictwa kulturowego regionu. Znając swoją tożsamość, bogatsi w zgromadzone wiadomości i umiejętności, jak również nowe doświadczenia, odważnie będą mogli patrzeć w przyszłość. Projekt ma na celu rozbudzenie w młodzieży wiary we własne możliwości, dumy ze środowiska, w którym dorasta, pokazanie społeczności lokalnej ludzi utalentowanych, którzy chcą działać na rzecz swojego środowiska.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie głównie młodzież w wieku 13-19 lat z terenu całej gminy.

Opis projektu:

W ramach projektu zorganizowany będzie booktalking, podczas którego zaprezentowane zostaną najciekawsze książki promujące ziemię Walecką. Zorganizowane zostaną warsztaty tworzenia strony www oraz konkurs fotograficzny, który ukaże ciekawe i atrakcyjne zakątki naszego regionu. Kolejnym ważnym elementem projektu będzie dotarcie do najstarszych mieszkańców, co pozwoli na przygotowanie kroniki historii gminy i wykonanie w dowolnej technice albumu prezentującego w sposób wieloaspektowy Gminę Walce. Zależy nam na tym, aby młodzież zapoznała się z historią naszych miejsc, aby poprzez znajomość przeszłości i teraźniejszości identyfikowała się ze swoim regionem.

Budżet projektu: 8 400 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach

Miejscowość: Walce

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Opolska 23a

Kod pocztowy i Poczta: 47-344 Walce

Województwo: opolskie

Powiat: krapkowicki

Adres strony internetowej: http://www.gbpwalce.lua.pl

Pokaż co potrafisz

Lipowa 9, 47-344 Walce, Polska

Więcej