Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dialog kultur – znam, rozumiem, szanuję - 2009

Realizowany przez:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy Filia Biblioteczna w Uhowie

Cel:

Celem projektu „Dialog kultur znam, rozumiem, szanuje” jest włączenie się w proces poznawania środowiska poprzez ukazanie różnorodności kulturowej, językowej i wyznaniowej, występującej na niewielkim obszarze Podlasia. Poznanie tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych, pozwoli na zrozumienie i poszanowanie ich, da możliwość właściwej oceny.

Odbiorcy projektu:

12 młodych osób

Opis projektu:

Młodzież nawiąże nowe relacje, będzie współpracować w grupie, szukać możliwości pozyskiwania wsparcia społecznego oraz przeanalizuje swoje mocne i słabe strony. Biblioteka będzie mogła wykorzystać diagnozowane potrzeby społeczne, zgromadzone zbiory i sprzęt (także kupiony w ramach poprzedniego projektu). Zyskamy nowych partnerów i szersze poparcie mieszkańców i władz samorządowych. Projekt opiera się na działaniach młodzieży polegających na przygotowaniu materiałów nt. mniejszości, prowadzeniu prelekcji (także dla beneficjentów pośrednich), wykonywaniu fotografii podczas wycieczek i spotkań beneficjentów, robieniu wystaw, utrwaleniu działań w postaci elektronicznej, nawiązywaniu nowych kontaktów z młodzieżą i dorosłymi reprezentantami mniejszości, redagowaniu ogłoszeń i zaproszeń oraz pracą w grupie. Efektem projektu będzie przygotowanie trzech wycieczek, materiałów, prelekcji i wystaw oraz uroczystego zakończenia projektu, będzie poznanie społeczności zamieszkującej Podlasie, a poprzez analizę tematu, zrozumienie i poszanowanie innych kultur.

Budżet projektu: 9 600 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy Filia Biblioteczna w Uhowie

Miejscowość: Uhowo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kościelna 42

Kod pocztowy i Poczta: 18-100 Łapy

Województwo: podlaskie

Powiat: białostocki

Adres strony internetowej: http://www.bibliotekalapy.pl/

Dialog kultur – znam, rozumiem, szanuję

2W48+9V Uhowo, Polska

Więcej