Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Scena Nowowiejska 'Przy drodze’ - 2009

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum

Cel:

Celem projektu jest promowanie integracji środowiskowej, przyjaznego sąsiedztwa, poprzez
zaangażowanie młodzieży w działania kulturalno-artystyczne wpływające na pozyskanie potencjalnych partnerów do realizacji dalszych przedsięwzięć (mieszkańców Nowej Wsi oraz
regionalnych artystów, rzemieślników).

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest bezpośrednio do podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym z racji deficytów społeczno-ekonomicznych, a często też dysfunkcji emocjonalnych oraz pośrednio do lokalnej młodzieży spoza placówki.

Opis projektu:

Planujemy następujące działania aktywizujące twórczy i społeczny potencjał młodzieży: warsztaty kulturalno-artystyczne (spotkania z teatrem, poezją, muzyką, tańcem), udział w kulturze z tzw. „górnej półki”, prezentacja i promocja nabytych umiejętności, spotkania z aktorami, muzykami, literatami. Efektem tych działań będzie: przełamanie barier sąsiedztwa poprzez działania na rzecz środowiska wiejskiego, pozyskanie innych do współpracy, zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń społecznych poprzez działania artystyczne i kulturalne, umiejętność prezentacji w różnych sytuacjach dla różnych odbiorców. Dotacja będzie przeznaczona na zakup materiałów koniecznych do prowadzenia integracyjnych zajęć o charakterze artystyczno-warsztatowym (m.in. tkaniny na uszycie kostiumów, dekoracje, maszyna do szycia, artykuły papiernicze); na bilety wstępu do teatru, na koncerty; na promocje (wydanie afiszy, folderów, informatorów), na środki transportu, na zajęcia warsztatowe prowadzone przez instruktorów.

Budżet projektu: 22 550 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum

Miejscowość: Żychlin

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Dobrzelińska 6

Kod pocztowy i Poczta: 99-320 Żychlin

Województwo: łódzkie

Powiat: kutnowski

Adres strony internetowej: www.mos-zychlin.edupage.org

Scena Nowowiejska 'Przy drodze’

Nowa Wieś 46, 99-300, Polska

Więcej