Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Reaktywowanie działania Klubów Młodego Odkrywcy - 2008

Realizowany przez:

Centrum Nauki Kopernik

Cel:

Celem projektu jest reaktywowanie do końca listopada 2009 roku działalności 20 Klubów Młodego Odkywcy, zdefiniowanie potrzeb klubów i stworzenie platformy umożlwiającej efektywną współpracę członków Klubów. Kluby te zostaną objęte patronatem Centrum Nauki Kopernik.

Odbiorcy projektu:

Zgodnie z założeniami projektu, w roku 2009 skupiamy się na działaniach prowadzących do zgromadzenia wiedzy o obecnej sytuacji, potrzebach i kierunkach rozwoju sieci Klubów Młodego Odkrywcy. Stąd w roku 2009 głównymi odbiorcami (beneficjentami działań) będą członkowie (uczniowie i nauczyciele) istniejących Klubów Młodych Odkrywców a w mniejszym stopniu kandydaci do przystąpienia do projektu w przyszłości.
W poszczególnych działaniach przewidujemy następująca liczbę odbiorców:
– Warsztaty Młodego Odkrywcy – skierowane są do przedstawicieli 20 Klubów Młodego Odkrywcy. Zakładamy zaproszenie 1 nauczyciela i 2 uczniów z każdego klubu (20 nauczycieli i 40 uczniów). Pozostałe 5 osób to przedstawiciele projektu.
– Zestawy do przeprowadzania eksperymentów przeznaczone są dla uczestników Warsztatów Młodego Odkrywcy (60 uczestników) oraz do celów demonstracyjnych podczas ewaluacji i pozyskiwania nowych członków Klubów Młodego Odkrywcy.
– W rezultacie projektu planowane jest zaktywizowanie 20 Klubów Młodego Odkrywcy. Zgodnie z danymi Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego w jednym Klubie działa od 8-15 uczniów. Oznacza to bezpośrednie oddziaływanie projektu w roku 2009 na 160-300 członków Klubów Młodego Odkrywcy.
– Strona internetowa KMO jest otwarta i dostępna dla wszystkich, natomiast serwis społecznościowy zintegrowany ze stroną adresowany jest do członków Klubów. Zakładamy, że na koniec roku 2009 serwis będzie miał ok. 300 użytkowników, a na koniec 2010 – ok. 1500 użytkowników.

Opis projektu:

Projekt reaktywowania działalności Klubów Małego Odkrywcy wiąże się z realizowanym przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe w latach 2002-2005 programem o tej samej nazwie, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy pod opieką nauczycieli, podczas zajęć pozalekcyjnych samodzielnie wykonywali eksperymenty i badania. Dzięki temu uczniowie w sposób praktyczny mogli poznawać różne aspekty wiedzy przyrodniczej. Taka metoda pracy z uczniami miała zaszczepić wśród nich 'modę na eksperymentowanie’, rozbudzić ciekawość, a także inspirować do samodzielnego zdobywania wiedzy.
Po 2005 roku KTO, z uwagi na zakończenie finansowania projektu przez PFDiM, ograniczyło zakres prac związanych z tym projektem.
W tej sytuacji Centrum Nauki Kopernik chce się podjąć roli koordynatora projektu. Zamierzamy podjąć szereg działań zmierzających do reaktywowania działalności Klubów i ich wspierania, a w szczególności stworzenia ogólnopolskiej sieci klubów działających w oparciu o wypracowany kodeks wspólnych zasad. Działania, o których mowa to m.in. zbudowanie bazy danych KMO, nawiązanie kontaktu z istniejącymi klubami, zbudowanie platformy do kontaktu i wymiany doświadczeń (strona www), przygotowanie materiałów wspomagających działanie Klubów (plakaty, zestawy edukacyjne), a także merytoryczne wsparcie ich działalności (baza materiałów dostępnych na www, konsultacje ekspertów).
Zaplanowane działania powinny doprowadzić do reaktywowania do końca listopada 2009 roku działalności 20 Klubów Młodego Odkrywcy na terenie kraju.
Po zakończeniu projektu, tzn. od końca listopada 2009 roku, CNK chciałoby wspólnie z KTO prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania zmierzajace do propagowania idei Klubów i pozyskiwania nowych członków. Działania te będą obejmowały organizację ogólnopolskiej konferencji dla członków i opiekunów klubów, organizację lokalnych warsztatów i Festiwali Młodego Odkrywcy połączonych ze szkoleniami i włączenie opiekunów klubów do konkursu 'Wystrzałowa lekcja’, organizowane przez CNK.

Budżet projektu: 70 700 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Projekty Modelowe

Centrum Nauki Kopernik

Miejscowość: Warszawa

Ulica, nr domu i lokalu: Mokotowska 17

Kod pocztowy i Poczta: 00-640 Warszawa

Województwo: mazowieckie

Powiat: m. st. Warszawa

Adres strony internetowej: www.kopernik.org.pl

Reaktywowanie działania Klubów Młodego Odkrywcy

Nowowiejska 1, 00-643 Warszawa, Polska

Więcej