Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bądźmy dalEKOwzroczni - 2018

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 'Sami dla siebie’ w Gorzycach

Cel:

Celem projektu jest nauka planowania, stawiania celów, odpowiedzialności za swoje wybory i za wykonanie powierzonych zadań, nauka otwartości, nawiązywania kontaktów
z innymi ludźmi i zjednywania sobie ich, wykształcenie umiejętności publicznych wystąpień, pracy w grupach, dzielenia się wiedzą. Młodzi nabędą umiejętność przeprowadzania wywiadów, pisania felietonów, kręcenia filmów, szycia, projektowania. Poprzez uświadomienie sobie własnej sprawczości nauczą się też, że ich działania mają wpływ na postawy innych, a przez to na to, co dzieje się w ich środowisku.

Odbiorcy projektu:

grupa 22 osób w wieku 13-16 lat

Opis projektu:

Osią projektu będą działania mające na celu zmianę nawyków konsumpcyjnych na proekologiczne. W tym celu młodzież weźmie udział w szkoleniu w nurcie ZERO WESTE, na którym każdy uczestnik opracuje „mikroprojekty”, które wdroży w życie we własnym domu. Tak przygotowani, młodzi przeprowadzą warsztaty dla swoich rówieśników. W szkole zostaną ustawione pojemniki do segregowania odpadów, pojawią się ekologiczne „przypominajki” i dzbanki filtrujące wodę. Młodzież będzie propagować używanie pojemników śniadaniowych oraz płóciennych toreb (które sama wykona). W ramach projektu odbędą się wycieczki, tydzień ze zdrowymi produktami regionalnymi, powstaną wywiady, reportaże, fotoreportaże, vlogi i plakaty. Młodzi założą także ogródek ekologiczny
i zainicjują tradycję comiesięcznych zdrowych śniadań. W ramach Święta Ziemi wystawiony zostanie spektakl ekologiczny, odbędą się konkursy oraz happening. Wszystko będzie dokumentowane na stronie internetowej.

Budżet projektu: 52 300 zł. zł

Dotacja: 40 000 zł. zł

Rocznik: 2018

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 'Sami dla siebie’ w Gorzycach

Miejscowość: Gorzyce

Ulica, nr domu i lokalu: Edukacji Narodowej 3

Kod pocztowy i Poczta: 39-432 Gorzyce

Województwo: podkarpackie

Powiat: tarnobrzeski

Adres strony internetowej: –

Bądźmy dalEKOwzroczni

Pańska 4, 39-432 Gorzyce, Polska

Więcej