Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi gwiezdni, czyli nie taki Wszechswiat odległy - 2009

Realizowany przez:

Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne

Cel:

Umiejętność konsekwentnej realizacji samodzielnie postawionego celu jako szansa na dobry start w dorosłe życie oraz zwiększenie umiejętności planowania i realizacji przedsięwzięcia oraz adaptacji społecznej w grupie rówieśniczej, a także wzmocnienie wiary we własne możliwosci oraz samoakceptacji poprzez realizację działań z zakresu astronomii i astrofotografii w grupie 28 osób w wieku 13-18 lat.

Odbiorcy projektu:

28 osób spośród młodzieży gimnazjalnej i licealnej, w wieku 13-18 lat. Beneficjentami projektu będzie młodzież, która poddana diagnozie ogólnej wykazała chęć uczestnictwa w projekcie z zakresu nauk scisłych, natomiast po diagnozie pogłębionej sprecyzowała swoje zainteresowania. Są to młodzi z
różnych środowisk, najczęściej o dobrych i bardzo dobrych wynikach w nauce. W momencie ukazania się informacji o projekcie w postaci ogłoszenia na tablicy, młodzież zgłaszała się do koordynatora projektu, następnie po zapoznaniu się z warunkami deklarowała uczestnictwo.

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację działań, w wyniku których młodzież podzielona na grupy opracuje
przewodnik młodego astronoma. Będzie on skierowany do rówieśników beneficjentów, aby w
ciekawy i zrozumiały sposób zainspirować nastolatków do własnych obserwacji, odkryć i zabaw
astronomią. Działania przewidziane w projekcie to weekendowe spotkania, podczas których będą
odbywały się pokazy nieba w plenerze (również dla społecznosci lokalnej) oraz zajęcia w oparciu o
komputerowy program Astronomica. Młodzi poznają tajniki astrofotografii, a następnie przygotują i opracują informacje oraz materiały niezbędne do publikacji. Odbędą się warsztaty mające na celu trening kompetencji psychospołecznych (rola jednostki w grupie rówieśniczej oraz świadomego budowania własnego wizerunku, autoprezentacja). Zaplanowano warsztaty fotograficzne, astrofotograficzne i cyfrowej obróbki zdjęć z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i programu multimedialnego. Całość działań będzie systematycznie prezentowana na forum całego zespołu.

Budżet projektu: 65 223 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne

Miejscowość: Włodawa

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 1

Kod pocztowy i Poczta: 22-200 Włodawa

Województwo: lubelskie

Powiat: włodawski

Adres strony internetowej: –

Młodzi gwiezdni, czyli nie taki Wszechswiat odległy

Szkolna 5A, 22-200 Włodawa, Polska

Więcej