Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kul-Tur-Eko-Równać Szanse - 2009

Realizowany przez:

Towarzystwo Aktywności Społecznej Zwyczajni w Świnnej

Cel:

1. Nabycie przez młodzież umiejętności właściwego przygotowania się do startu w dorosłe życie poprzez pracę w grupie rówieśniczej na rzecz rozwiązywania problemów środowiska lokalnego. 2. Podniesienie wartości samooceny wśród uczestników projektu dzięki zyskaniu uznania społecznego za
dobrze wykonane zadania i realizację pomysłu projektowego 3. Umiejętność pozyskiwania sprzymierzenców.

Odbiorcy projektu:

25 osób w wieku 13-19 lat. Uczestnicy to w większości mieszkańcy sąsiadujących ze sobą wsi, wywodzący się z rodzin średniozamożnych i ubogich,
jest to tzw. młodzież aktywna, pragnąca zmieniać otaczającą ją rzeczywistość i dzięki temu nabywać nowe doswiadczenia, poznawać nowych ludzi i nowe miejsca. Grupa jest zróżnicowana wiekowo, ale nie skonfliktowana
Sposób rekrutacji: ankieta wstępna i indywidualne rozmowy.

Opis projektu:

Projekt 'Kul-Tur-Eko-Równać Szanse’ to cykl działań o charakterze kulturalno-ekologicznym i
happeningowym, dzięki którym grupa młodzieży chce pokazać społeczności, że dostrzega problemy
związane z lokalną ochroną środowiska i wskazywać drogi ich rozwiązania. Młodzież chce być
poważnie traktowana jako partner w relacjach międzysektorowych: samorząd-przedsiębiorcy-organizacje pozarządowe. Upatruje w tym drogi indywidualnego rozwoju poprzez pracę w grupie rówieśniczej, poznawanie dobrych praktyk, wykorzystywanie swojego indywidualnego potencjału i zainteresowań. Osią projektu jest przeprowadzenie cyklu zróżnicowanych działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których każdy z jego uczestników będzie mógł wykazać się swoimi indywidualnymi zdolnościami, a równocześnie je rozwijać i prezentować. Powstanie mapa lokalnych 'bomb ekologicznych’, zorganizujemy edukacyjny wyjazd do Liderów Polskiej Ekologii i Parków Narodowych. Zdobyte doświadczenie i efekty pokażemy w formie multimedialnej.

Budżet projektu: 75 000 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Aktywności Społecznej Zwyczajni w Świnnej

Miejscowość: Świnna

Ulica, nr domu i lokalu: Wspólna 13

Kod pocztowy i Poczta: 34-331 Świnna

Województwo: śląskie

Powiat: żywiecki

Adres strony internetowej: –

Kul-Tur-Eko-Równać Szanse

Wspólna 58, 34-331 Świnna, Polska

Więcej