Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Niby bliskie a nieznane - 2009

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Strawczynie

Cel:

Zwiększenie wiary we własne możliwości wśród 25-osobowej grupy młodzieży w wieku od 13 do 17 lat z gminy Strawczyn w czasie od 1 czerwca 2009 roku do 30 listopada 2010 roku.

Odbiorcy projektu:

25 osób w wieku 13 – 17 lat. Młodzież o zainteresowaniach plastycznych, teatralnych, fotograficznych i kulinarnych. Młodzi ludzie tworzący grupę
o podobnych postawach, lubiący się wzajemnie, ciekawi świata, chcący poznawać coś nowego i interesującego. Młodzież zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o konkretne zainteresowania i gotowość do udziału w projekcie do końca jego trwania oraz do kontynuacji działań po zakończeniu.

Opis projektu:

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez rozwijanie ich
zainteresowań artystycznych, aktywizację do twórczego spędzania czasu wolnego, rozwój
umiejętności owocnej pracy w grupie, rozbudzanie systematyczności poprzez czynny udział w
warsztatach plastycznych, teatralnych, fotograficznych, kulinarnych i praktyczne wykorzystywanie
nabytych umiejętności. Projekt ma na celu również integrację młodzieży z lokalnym
środowiskiem. Projekt będzie realizowany metodami aktywizującymi, umożliwiającymi młodzieży
sprawdzenie się poprzez działanie i aktywność własną. Wsród stosowanych metod aktywizujących
wykorzystywane będą metody integracyjne, mające za zadanie wprowadzić życzliwą i przyjazną
atmosferę w grupie, w celu skutecznej i efektywnej współpracy. Młodzież uczestnicząc w projekcie
będzie rozwijać swoją samodzielność i kreatywność poprzez twórcze rozwiązywanie zaistniałych
problemów. W czasie planowania działań młodzi ludzie będą mogli wyrażać własne opinie.

Budżet projektu: 70 160 zł

Dotacja: 47000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Strawczynie

Miejscowość: Strawczyn

Ulica, nr domu i lokalu: Żeromskiego 16

Kod pocztowy i Poczta: 26-067 Strawczyn

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Adres strony internetowej: –

Niby bliskie a nieznane

Gościniec 16, 26-067 Strawczyn, Polska

Więcej