Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Totalnie lokalni - 2009

Realizowany przez:

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w Olsztynku

Cel:

Zwiększenie wiary we własne możliwości, zwiększenie umiejętności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole oraz pozyskiwania wsparcia społecznego wsród 25 osób z Olsztynka i okolicznych wsi, w wieku 15-18 lat w czasie od 1 czerwca 2009 do 30 litopada 2010 roku poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań i warsztatów z zakresu komunikacji, poznawania zawodów, lokalnych tradycji, tańca i teatru.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział 25-osobowa grupa młodzieży w wieku 15-18 lat,
pochodząca z biednych rodzin z Olsztynka oraz okolicznych
wsi. Młodzież ta ma ograniczony dostęp do aktywności
pozaszkolnej, z powodu bariery geograficznej (brak możliwosci dojazdu do Olsztynka na dodatkowe zajęcia oraz brak funduszy). Rodzice tej grupy w większości nie interesują się przyszłoscią swoich dzieci, młodzież ta nie ma wizji własnej przyszłości.Informacja o naborze do projektu będzie opublikowana w lokalnej gazecie 'ALBO’ oraz na plakatach informacyjnych
w szkołach i na tablicach ogłoszeniowych w mieście, później zostaną
przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami. Osoby wybrane będą odpowiadały profilem do zaplanowanych działań. Zosatną też przeprowadzone
rozmowy z rodzicami. W przypadku gdy do projektu zgłosi się zbyt duża liczba chętnych, rekrutacja będzie wieloetapowa (uczestnicy będą poproszeni o przygotowanie konkretnych zadań).

Opis projektu:

Projekt jest skierowany do grupy młodzieży w wieku 15-18 lat z Olsztynka oraz z okolicznych wsi.
Podczas projektu zostanie przeprowadzony warsztat integracyjno-organizacyjny i dziennikarski,
cykl spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody, cykl wywiadów ze starszym pokoleniem w trzech wioskach oraz cykl warsztatów tanecznych dla grupy zainteresowanej tańcem (współczesny i
średnioweczny). Po pięciu miesiącach nauki uczestnicy poprowadzą warsztaty taneczne dla dzieci
mieszkających w wioskach. Grupa taneczna zorganizuje pokaz tańca dla mieszkańców wsi, a grupa
dziennikarska konkurs kulinarny. Po zakończeniu I etapu projektu uczestnicy wyjadą na trzydniowy obóz podsumowująco-twórczy, gdzie opracują plan publikacji dotyczącej historii wsi i lokalnych
tradycji oraz rozpoczną pracę nad scenariuszem wydarzenia artystycznego, który będzie stworzony na podstawie działań podjętych podczas projektu (lokalne zwyczaje, tańce, zawody…). Na zakończenie młodzież wystąpi przed szeroką publicznością Olsztynka.

Budżet projektu: 66 540 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w Olsztynku

Miejscowość: Olsztynek

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 14a/2

Kod pocztowy i Poczta: 11-015 Olsztynek

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: http://www.senolsztynek.wordpress.com

Totalnie lokalni

Szkolna 14a, 11-015 Olsztynek, Polska

Więcej