Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Śledztwo pewnej historii, pewnego życia- nasz dokument - 2017

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie

Cel:

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych młodych ludzi, w tym kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, zgłębienia relacji międzypokoleniowej, pobudzenie w nich poczucia odpowiedzialności za tworzącą się historię swojej małej ojczyzny oraz wzrost umiejętności pracy w grupie
oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy projektu to grupa 20 młodych ludzi w wieku 13-17 lat z Gminy Lniano. Będą to m.in. uczniowie lniańskiego gimnazjum, którzy do projektu wybrani zostaną na podstawie ankiety rekrutacyjnej podczas rozmowy o projekcie.

Opis projektu:

Wspólnym mianownikiem i osią projektu spinającą wszystkie działania i użyte narzędzia będzie dokument w formie reportażu filmowego. Tematem dokumentu będzie zapomniany, lokalny bohater czasów zaboru pruskiego, mąż zaufania, parlamentarzysta, patriota i błądzimianin, którego potocznie nazywa się w lokalnym środowisku „Borowiackim Drzymałą” porównując go z uwagi na jego działania do „Michała Drzymały”. Główne działania koncentrować się będą wokół zajęć praktycznych i poznawczych opartych na wspólnych pracach zespołów zadaniowych wspieranych przez pozyskanych partnerów i koordynatora projektu oraz mieszkańców wsi bohatera dokumentu, co pozwoli na zgłębienie relacji międzypokoleniowej. W ramach projektu młodzież sama zajmie
się jego promocją i organizacją warsztatów dziennikarskich, a w celu przeprowadzenia śledztwa dziennikarskiego prowadzi wywiady i gromadzi dokumentacje zdjęciową w środowisku lokalnym. Podejmie współprace z przez siebie wyselekcjonowanymi partnerami, którzy będą niezbędni do realizacji projektu. Młodzież samodzielnie zorganizuje wyjazd studyjno – edukacyjny do stacji radiowej i ośrodka telewizyjnego w Bydgoszczy, celem montażu zdobytych materiałów do reportażu filmowego. Nagrany reportaż umieszczony zostanie na stronie Gminy Lniano
oraz Biblioteki, a powielony dokument w specjalnej okładce opracowanej przez młodzież, trafi również
do mieszkańców podczas zorganizowanego przez uczestników happeningu i spotkaniach w Świetlicach wiejskich Gminy Lniano. Będzie to okazja do pokazania umiejętności młodych ludzi, a także do weryfikacji nabytych kompetencji społecznych, powstały dokument-reportaż będzie trwałym śladem ich pracy.

Budżet projektu: 8 355 zł

Dotacja: 6 400 zł

Rocznik: 2017

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie

Miejscowość: Lniano

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Wyzwolenia 9

Kod pocztowy i Poczta: 86-141 Lniano

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: świecki

Adres strony internetowej: www.lniano.naszabiblioteka.com

Śledztwo pewnej historii, pewnego życia- nasz dokument

G57R+44 Lniano, Polska

Więcej