Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. O młodzieży i dla młodzieży z gminy Łopuszno - 2016

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała

Cel:

Celem Forum jest to wymiana doświadczeń samorządu, NGO-sów, animatorów kultury i autorytetów związanych z pracą dla młodzieży. Celem jest określenie stanu posiadania techn. oraz zasobów ludzkich i ich wykorzystania dla młodzieży.

Odbiorcy projektu:

W Forum biorą udział przedstawiciele lokalnej władzy: wójt, radni reprezentujący różne komisje, pracownicy UG odpowiedzialni za współpracę z NGO, przedstawiciele Rady Rodziców i szkół, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz organizacji współpracujących z młodzieżą: dyrektor GOK, dyrektor biblioteki, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz młodzieży. Zaproszone są także osoby wspierające młodzież, w tym m.in. księża, przedstawiciele lokalnego biznesu, straży pożarnej, policji.

Opis projektu:

Efektem forum będzie doprowadzenie do wspólnego spotkania i przeprowadzenia rozmów o zasobach kadrowych, lokalowych, potencjale edukacyjnym i innym różnego typu instytucji samorządowych, ngo, organizacji nieformalnych i wszystkich podmiotów zainteresowanych wspieraniem i pracą z młodzieżą.Wymiana doświadczeń, podjecie pierwszych prób bądź zasygnalizowanie konkretnych działań związanych z opracowaniem diagnozy sytuacji młodzieży w |Gminie Łopuszno. Rozpoznanie bądź wskazanie konkretnie problemów związanych z młodzieżą pozwoli na wspólne wypracowanie działań instytucji i ngo oraz wspólne wypracowanie gminnego dokumentu określającego możliwość działania z młodzieżą na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

Budżet projektu: 6 800 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2016

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała

Miejscowość: Lasocin

Ulica, nr domu i lokalu: Lasocin 84a

Kod pocztowy i Poczta: 26-070 Łopuszno

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Adres strony internetowej: http://www.lasocin.org

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. O młodzieży i dla młodzieży z gminy Łopuszno

Piaski Lasockie 35, 26-070, Polska

Więcej