Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi wiejscy – skazani na sukces? - 2016

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach

Cel:

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do poznania potrzeb, aktywności, sytuacji i roli młodzieży z gminy Główczyce. Ponadto celem jest wspólne określenie możliwości i działań, ułatwiających młodzieży lepszy start w dorosłe życie.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami Forum są to osoby mające wpływ na losy i rozwój młodzieży. Zaproszenie otrzymują władze gminne, dyrektorzy i pedagodzy szkół, księża, osoby pracujące z młodzieżą, przedstawiciele domu kultury, bibliotek, świetlic, klubów, itp., a także przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z młodymi ludźmi. W Forum biorą udział przedstawiciele policji oraz sądu; zaproszeni zostają również rodzice młodzieży.

Opis projektu:

Efektem forum będzie wspólne opracowanie mocnych i słabych stron środowiska lokalnego, wykorzystanie tego w opracowaniu diagnozy i strategii działania na rzecz młodzieży. Po forum rozpocznie się opracowanie lokalnej diagnozy potrzeb i problemów młodzieży z terenu gminy oraz programu współpracy na rzecz rozwoju młodzieży z terenu gminy. Opracowana zostanie wstępna koncepcja działań na rzecz młodzieży i przygotowanie do zawarcie partnerstwa na rzecz wyrównywania szans oraz rozwoju młodzieży.

Budżet projektu: 7 060 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2016

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach

Miejscowość: Główczyce

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 8

Kod pocztowy i Poczta: 76-220 Główczyce

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

Młodzi wiejscy – skazani na sukces?

Kościuszki 5, 76-220 Główczyce, Polska

Więcej