Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wehikuł czasu - 2009

Realizowany przez:

Ludowy Klub Sportowy Dwernicki w Stoczku Łukowskim

Cel:

Zwiększenie wiary we własne możliwości w zakresie autoprezentacji, występów publicznych i dzięki zdobyciu uznania otoczenia, a także zwiększenie umięjetności pozyskiwania wsparcia społecznego w grupie 28 osób w wieku 13-15 lat ze Stoczka Łukowskiego. Cele będą realizowane poprzez tworzenie różnego rodzaju produktów, a następnie prezentowanie ich na forum publicznym, naukę pracy w grupie i nawiązanie nowych relacji społecznych.

Odbiorcy projektu:

28 osób w wieku 13-15 lat. Grupą docelową projektu jest młodzież z przyszłych
pierwszych i drugich klas gimnazjum, która dotychczas nie miała szansy uczestniczyć w żadnej formie edukacji pozaformalnej. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkolnych kołach zainteresowań, ale nie udzielają się poza
szkołą. Rekrutacja polegała na zaproszeniu na spotkanie organizacyjne przyszłych klas I i II gimnazjum, a następnie wyjaśnieniu im zasad projektu. W wyniku spotkania zgłosiło się 28 osób, co spowodowało zakończenie procesu rekrutacji. Wszyscy uczestnicy mieszkają na terenie miasta Stoczek Łukowski i nie muszą dojeżdżać na zajęcia.

Opis projektu:

Projekt Wehikuł czasu skupia się wokół historii miasta Stoczek Łukowski widzianej
oczami młodzieży. Uczestnicy projektu realizując swoje współczesne pasje przeniosą się w
przeszłość, by zbadać, poznać i zaprezentować aspekty dawnego życia, bawiąc się przy tym i prezentując samych siebie. Główne działania merytoryczne w projekcie to: zebranie starych zdjęć miasta i zorganizowanie z nich wystawy oraz stworzenie serii pocztówek, zebranie opowieści dotyczących nazw nieistniejących ulic, a następnie wystawienie mini-spektaklu tłumaczącego, skąd się wzięła nazwa jednej z wybranych ulic, stworzenie mapy miasta z nazwami starych ulic, stworzenie i publiczne pokazanie filmu o ewolucji miasta oraz stworzenie publikacji podsumowującej pracę uczestników. Publikacja ma pokazać zmianę konkretnych miejsc oraz historię tych miejsc przez historie ludzi z nimi związanych, opracowane przez uczestników projektu. Praca będzie się odbywać głównie w grupach.

Budżet projektu: 71 305 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ludowy Klub Sportowy Dwernicki w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: Pl. T. Kościuszki 1

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: –

Wehikuł czasu

Ostoi 7, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej