Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ogród sztuk - 2009

Realizowany przez:

Łochowskie Towarzystwo Przyjciół Nauk i Sztuk CD w Łochowie

Cel:

Cel główny: zwiększenie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z Łochowa i okolic w ciągu 18 miesięcy. Cele szczegółowe: nabycie lub zwiększenie umiejętności: oceny zasobów środowiska (diagnozowanie), własnych zasobów (rozpoznanie słabych i mocnych stron), planowania (cele, harmononogram działań z uwzględnieniem własnego rozwoju), pozyskiwania wsparcia (w zespole i w środowisku), nabycie lub podniesienie umiejętności społecznych (komunikacja w zespole, rozwiązywanie konfliktów) oraz podniesienie samooceny przez uznanie społeczne zdobyte dzięki przygotowaniu i prezentacji działań artystycznych.

Odbiorcy projektu:

25 osób w wieku 13-18 lat. Uczestnikami projektu będą uczniowie gimnazjów w Łochowie i Kamionnie, LO w Łochowie oraz ZSZ w Wołominie zainteresowani teatrem,tańcem, platyką, nowymi mediami, fotografią lub filmem,
chcący twórczo spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.

Opis projektu:

Przez 18 miesięcy grupa młodzieży będzie wzmacniała potencjał indywidualny i zespołowy, ucząc się
planowania i skutecznej realizacji założonych celów oraz rozwijając swoje zainteresowania (artystyczne i techniczne w zakresie nowych mediów). Osią działań będzie praca nad widowiskiem o
charakterze syntezy sztuk. Widowisko, wraz z towarzyszącą mu ruchomą galerią zostanie zaprezentowane lokalnej społeczności na zakończenie projektu. Etapy przygotowań i cząstkowe efekty środowisko pozna podczas dni otwartych oraz z mediów i podczas Regionalnego Forum Edukacyjnego. Młodzież będzie uczesniczyć w cyklu regularnych spotkań warsztatowych prowadzonych przez ekspertów i w obozach artystyczno-integracyjnych. Beneficjenci uzyskają wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa w rozpoznawaniu możliwości i planowaniu przyszłości oraz w zakresie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia twórczo zagospodarują czas wolny młodzieży. W części działań (np. spotkania z ekspertami) będą także mogły uczestniczyć zainteresowane osoby spoza zespołu uczestników projektu.

Budżet projektu: 73 700 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Łochowskie Towarzystwo Przyjciół Nauk i Sztuk CD w Łochowie

Miejscowość: Łochów

Ulica, nr domu i lokalu: Wyspiańskiego 18

Kod pocztowy i Poczta: 07-130 Łochów

Województwo: mazowieckie

Powiat: węgrowski

Adres strony internetowej: –

Ogród sztuk

Leśna 2, 07-130 Łochów, Polska

Więcej