Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przygoda z Kulturą i Sztuką na zawsze… we Mnie… w Tobie… w Nas - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum

Cel:

Przeciwdziałanie deprywacji społecznej i kulturowej, rozwój osobistego potencjału umiejętności praktycznych i społecznych oraz zainteresowanie społeczności lokalnej i władz samorządowych twórczością i społeczną aktywnością podopiecznych MOS. Docelowo organizacja V Pikniku z Kulturą, co stanowi uwieńczenie zaangażowania i pracy wychowanków podczas realizacji projektu.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą podopieczni MOS zamieszkujący w internacie placówki oraz uczniowie dojeżdżający podmiejskim autobusem z Kutna na zajęcia szkolne. Jest to młodzież w wieku od 13 do 18 lat posiadająca orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami emocji i zachowania, umieszczona w MOS na wniosek rodzica lub na podstawie postanowienia sądu.

Opis projektu:

Projekt kierujemy do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterpii w Nowej Wsi.To młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym z racji dysfunkcji społeczno-ekonomicznych w domu rodzinnym i wynikających z tego zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń w zachowaniu. Od kilku lat staramy się wspierać młodzież w pracy nad wskazanymi dysfunkcjami, wychodząc poza ramy oświatowej działalności placówki. W projekcie zakładamy kilkumiesięczne działania twórcze, kreujące zainteresowania, umiejętności i talenty młodych ludzi, odkrywanie ich zasobów na forum lokalnej i ponad-lokalnej społeczności, a efektem tej pracy i współpracy będzie oganizacja V Wojewódzkiego Pikniku z Kulturą – spotkanie integracyjne młodzieży z Ośrodków Socjoterapii. Tym samym rozwijamy wśród młodzieży sprawczość, odpowiedzialność i stymulujemy samodzielność w działaniu. Znakiem tej inicjatywy ma być również pozyskanie stałych partnerów patronujących realizowanym zadaniom, wsparcie lokalnych samorządów, władz oświatowych, rodziców, instytucji kulturalnych i artystycznych, współpraca z lokalną społecznością, pozyskanie zainteresowania lokalnych przedsiębiorców. Dotacja, o którą zabiegamy będzie przeznaczona na materiały, narzędzia i inne środki rzeczowe konieczne do prowadzenia zajęć pozaszkolnych w formie warsztatów, prowadzonych przez pracowników MOS-nauczycieli i wychowawców, równolegle w kilku zespołach zadaniowych, wg zainteresowań i predyspozycji wychowanków. Planujemy także organizację plenerów, wycieczek do galerii, na wystawy itp. spotkania z artystami oraz szkolenia i kursy z instruktorami.

Budżet projektu: 23 200 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum

Miejscowość: Żychlin

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Dobrzelińska 6

Kod pocztowy i Poczta: 99-320 Żychlin

Województwo: łódzkie

Powiat: kutnowski

Adres strony internetowej: www.mos-zychlin.edupage.org

Przygoda z Kulturą i Sztuką na zawsze… we Mnie… w Tobie… w Nas

Nowa Wieś 46, 99-300, Polska

Więcej