Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odkrywamy i promujemy wiejskie talenty - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski w Chruszczobrodzie

Cel:

Zwiększenie poczucia własnej wartości młodzieży wiejskiej, pozbycie się wstydu i kompleksów z powodu wiejskiego pochodzenia poprzez rozwijanie umiejętności łatwiejszego komunikowania się i poznawania swoich mocnych i słabych stron.

Odbiorcy projektu:

Grupa 10-15 osób w wieku 14-18 lat. Rekrutacja poprzez wydrukowanie i rozpowszechnienie ulotek i plakatów, ogłoszenia kościelne, zamieszczenie artykułów w miejscowej prasie i Internecie. W projekcie będzie brała udział miejscowa młodzież, która nie musi dojeżdżać.

Opis projektu:

Celem projektu jest nabywanie umiejętności łatwiejszego komunikowania się i prezentowania własnej osobowości oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez uczestniczenie w warsztatach. W projekcie weźmie udział 10-15 osób w wieku 14-18 lat zamieszkujących wsie: Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Młodzież przez 18 tygodni będzie się spotykała 2 razy w tygodniu po 2 godziny, tj. 36 spotkań (72 godz.). Będzie pracowała w grupie na warsztatach pod okiem opiekunów (koordynator, psycholog, dziennikarz, informatyk, fotograf). Nauczy się: przeprowadzania wywiadów, robienia zdjęć, projektowania folderów i przygotowania prezentacji multimedialnej oraz zorganizuje konferencję podsumowującą projekt. Młodzież dotrze do miejscowych twórców ludowych, przeprowadzi z nimi wywiady, sfotografuje ich rękodzieła, opracuje projekt folderu promującego mało znanych artystów, który zostanie wydany w postaci publikacji. W czasie projektu bliżej pozna własne środowisko i nabędzie umiejętności promowania jego mocnych stron oraz głębiej utożsami się ze swoim miejscem zamieszkania. Młodzież nawiąże kontakt z miejscowymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami, sponsorami.

Budżet projektu: 9 030 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski w Chruszczobrodzie

Miejscowość: Chruszczobród

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Mickiewicza 113

Kod pocztowy i Poczta: 42-450 Łazy

Województwo: śląskie

Powiat: zawierciański

Adres strony internetowej: –

Odkrywamy i promujemy wiejskie talenty

Mickiewicza 107, 42-450 Chruszczobród, Polska

Więcej