Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Studio nagrań – Wszystko Gr@. - 2008

Realizowany przez:

Otmuchowskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Technologiczne-Oset w Otmuchowie

Cel:

Celem projektu jest zorganizowanie młodzieży wokół studia nagrań, w którym w sposób eksperymentalny będzie mogła poznawać zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami rejestracji dźwieku, obsługą urzadzeń i oprogramowania wspomagającego pracę współczesnych realizatorów dźwięku.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 15-19 lat (gimnazjalna i ponadgimnazjalna) zamieszkała na terenie gminy miejsko-wiejskiej Otmuchów oraz sąsiedniej gminy wiejskiej Kamiennik. Nabór zostanie przeprowadzony poprzez bezpośrednie spotkania z młodzieżą, na których zostanie zaprezentowany projekt. Ze względu na spodziewany udział młodzieży dojeżdżającej przewidujemy środki na dojazdy.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań techniką wśród młodzieży, która poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu analogowych i cyfrowych systemów zapisu informacji, podstaw elektroakustyki i inżynierii dźwięku będzie się przygotowywała do podjęcia studiów na kierunkach technicznych (telekomunikacja, teleinformatyka, akustyka, informatyka, automatyka). Ponadto udział w projekcie da młodzieży możliwość kształcenia umiejętności pracy zespołowej, w określonym przedziale czasowym. Grupą docelową jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna w wieku 15-19 lat. Zaplanowane działania w projekcie to: poznanie podstaw wiedzy z zakresu akustyki i inżynierii dźwięku; nabycie umiejętności zasad obsługi sprzętu elektroakustycznego i oprogramowania komputerowego; realizacja nagrań studyjnych i na żywo; przygotowanie techniczne, obsługa i realizacja koncertu dla młodzieży; montaż i obróbka materiału dźwiękowego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Efektami projektu będzie: rozwój zainteresowań studiami technicznymi (elektronika, informatyka); realizacja i opracowanie własnych nagrań dokumentujących wydarzenia środowiska szkolnego i lokalnego; przygotowanie (realizacja dźwięku) koncertu na żywo; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania naukami ścisłymi, rozwój umiejętności stosowania technologii informacyjnej. Dotacja zostanie przeznaczona na prowadzenie zajęć z młodzieżą – warsztaty szkoleniowe z zakresu podstaw akustyki, inżynierii dźwięku, obróbki i montażu materiału dźwiękowego, wyjazdy (Zakład Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Radio Opole, Teatr Muzyczny we Wrocławiu), zakup sprzętu i oprogramowania.

Budżet projektu: 12 100 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Otmuchowskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Technologiczne-Oset w Otmuchowie

Miejscowość: Otmuchów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Krakowska 36

Kod pocztowy i Poczta: (77) 431 51 56

Województwo: –

Powiat: nyski

Adres strony internetowej: –

Studio nagrań – Wszystko Gr@.

Krakowska 34, 48-385 Otmuchów, Polska

Więcej