Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jutro zaczyna się dzisiaj - 2008

Realizowany przez:

Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze

Cel:

Wykształcenie wśród uczniów umiejętności diagnozowania, wnioskowania i interpretowania w celu włączenia ich w życie środowiska lokalnego. Umiejętności te zaowocują prawidłową oceną nie tylko środowiska, ale i własnej osoby – swych mocnych i słabych stron oraz stanowić będą bagaż porządanych doświadczeń przydatnych w późniejszym, dorosłym życiu.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie w wieku 13-16 lat. Projekt realizowany na bazie Gimnazjum nr 2 w Górze w 18 klasach. Wybór tej szkoły podyktowany jest specyfiką środowiska uczniów. Połowa z nich to uczniowie z 35 okolicznych wsi, połowa to mieszkańcy miasta. Część badań prowadzona będzie na terenie wiejskim, część na terenie miasta. Dojazd uczniów na prezentację badań i podsumowanie projektu autobusami szkolnymi.

Opis projektu:

Celem projektu jest kształcenie wśród młodzieży umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta oraz analizowanie swych mocnych i słabych stron. Chcemy, aby nasza młodzież poprzez działania związane z realizacją projektu nawiązała pożądane relacje ze starszym pokoleniem górowian. Chcemy, aby nauczyli się diagnozować potrzeby i zasoby społeczne. Środowisko górowskie to 13 200 mieszkańców, większość w wieku emerytalnym. Młodzież to uczniowie dwóch gimnazjów (ok. 750 osób) i LO i ZS – 1500 osób. Chcemy, aby na etapie nauki w szkołach korzystali również z wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia. Wiedza nabyta poprzez kontakty z pokoleniem trzeciego wieku przyda się uczniom nie tylko w planowaniu dalszej przyszłości, ale także może być wykorzystana przy realizacji np. konkursów. Młodzież ma zdiagnozować środowisko społeczne, określić jego zasoby intelektualne, nawiązać kontakty z emerytami Uniwersytetu III Wieku, z kombatantami, starszymi wolontariuszami. Obserwując spotkania młodzieży z ludźmi starszymi i stosunek niektórych młodych ludzi do emerytów z niepokojem zauważamy ich lekceważącą postawę, brak umiejętności słuchania, analizowania, interpretowania i wnioskowania. Brak przekonania, że mogą czegokolwiek się od emerytów nauczyć. Dlatego też planujemy przeprowadzenie zajęć i działań z grupą 420 uczniów Gimnazjum nr 2. Efektem projektu byłaby szczegółowa diagnoza środowiska, prezentacja wyników badań w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Budżet projektu: 9 580 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze

Miejscowość: Góra

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Szkolna 1

Kod pocztowy i Poczta: 56-200 Góra

Województwo: dolnośląskie

Powiat: górowski

Adres strony internetowej: http://fundacja-machniewicza.pl

Jutro zaczyna się dzisiaj

plac Bolesława Chrobrego 28, 56-200 Góra, Polska

Więcej