Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kolaż sztuk przepięknych - 2016

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie

Cel:

Celem projektu jest osiągnięcie osobistego sukcesu przez młodych ludzi, rozwinięcie umiejętności wyznaczania i realizacji celów indywidualnych i grupowych oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez samodzielne tworzenie sztuki w różnych jej wymiarach.

Odbiorcy projektu:

25 młodych ludzi w wieku 13-18 lat z Chociszewa, Brójec, Starego Dworu, Trzciela i Rogozińca.

Opis projektu:

Nowoczesne techniki informacyjne, media i tworzenie sztuki stanowią temat wiodący projektu. Poprzez prowadzone działania młodzi ludzie odkrywają, dokumentują, poznają, oraz wykorzystują poznaną wiedzę, która jest często bardzo blisko nich, a także przekazują innym. Osią spinającą działania w projekcie jest sztuka i jej różne formy wyrazu: teatr, film, fotografia i słowo pisane. Przygotowują jedną dużą sztukę teatralną (będącą odpowiedzią na zaobserwowany problem), piszą jej scenariusz, tworzą do niej film fabularny i przestawiają ją w formie fotokomiksu. Młodzież podejmuje działania zmierzające do rozwiązania tego problemu oraz przedstawienia własnego zdania. Młodzi ludzie podejmują aktywne działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu młodzieży, a dzięki warsztatom nabywają podstawowe umiejętności, które poprzez tworzenie małych form teatralnych, etiud filmowych rozwiną ich umiejętności do poziomu pozwalającego na stworzenie sztuki teatralnej, filmu i fotokomiksu, mającego zmienić zastaną rzeczywistość. Do zrealizowania tego celu powołane są w projekcie cztery grupy zadaniowe – Biuro Odkrytych Możliwości: promocyjny – zajmujący się szeroko pojętą promocją; filmowo aktorski – zajmujący się przygotowaniem scenariuszy i nakręceniem krótkich etiud filmowych i przygotowaniem przedstawienia teatralnego; techniczny – zajmujący się obsługą programów graficznych i montażem filmu; fotograficzny – zajmujący się powstaniem i wydaniem fotokomiksu.

Budżet projektu: 53 075 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2016

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie

Miejscowość: Chociszewo

Ulica, nr domu i lokalu: Chociszewo 44

Kod pocztowy i Poczta: 66-304 Brójce

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

Kolaż sztuk przepięknych

Chociszewo 6, 66-304, Polska

Więcej