Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Twierdza Przemyśl - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Orzechowcach

Cel:

Celem nadrzędnym projektu jest wykształcenie w młodych ludziach postawy aktywnego uczestnika i animatora życia społecznego, żyjącego w poszanowaniu dla dziedzictwa kulturowego oraz spuścizny różnych kultur i narodów, podejmującego działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz doskonalenia własnej osobowości, umiejętności zawodowych i interpersonalnych.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna z terenu Gminy Żurawica (po 9 uczniów z gimnazjów w Maćkowicach, Orzechowcach, Wyszatycach i Żurawicy, w tym co najmniej po 3 osoby z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożone wykluczeniem, rekrutowane przez dyrektorów poszczególnych szkół). Dojazdy do miejsca odbywania się poszczególnych działań zapewnia samorząd terytorialny dysponujący własnym, chętnie użyczanym, autokarem.

Opis projektu:

„Twierdza Przemyśl” należała w okresie I wojny światowej do największych twierdz europejskich. Wybudowane przez Austriaków dwa pierścienie fortyfikacji wokół miasta miały za zadanie zagrodzić Rosjanom drogi w kierunku Wiednia i Budapesztu. W chwili obecnej ruiny fortyfikacji należą do najbardziej interesujących zabytków gminy Żurawica i okolic Przemyśla, ze względu na szczególne walory historyczne i turystyczne. Załogę Twierdzy stanowiły wojska wielonarodowe rekrutowane spośród wszystkich narodów mieszkających w granicach Austro-Węgier. Ruiny wysadzonych w marcu 1915 roku fortów były miejscem śmierci, cierpienia i anonimowego pochówku wielu żołnierzy. Realizacja projektu ma przeciwdziałać profanacji tych miejsc poprzez wykształcenie w młodzieży ducha społecznego obrońcy dziedzictwa kulturowego regionu oraz uświadomienie możliwości wykorzystania Twierdzy ze względu na jej walory turystyczne. Jednocześnie podjęte działania pozwolają na aktywizację młodzieży, rozbudzanie jej życiowych aspiracji i wiary we własne siły, nauki prezentacji i promocji, współdziałania i tolerancji. Każde działanie realizowane jest przy współudziale młodzieży. Uczestnikami projektu jest młodzież gimnazjalna z terenu Gminy Żurawica. W ramach realizacji projektu organizowane są m.in.: dwa konkursy związane tematycznie z Twierdzą Przemyśl, 3 dniowy rajd pieszy po zewnętrznym pierścieniu fortyfikacji (ok.45 km.), zajęcia z zakresu fotografiki i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Budżet projektu: 10 050,00 zł

Dotacja: 6 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Orzechowcach

Miejscowość: Orzechowce

Ulica, nr domu i lokalu: Orzechowce 60

Kod pocztowy i Poczta: 37-712 Orzechowce

Województwo: podkarpackie

Powiat: przemyski

Adres strony internetowej: –

Twierdza Przemyśl

Orzechowce 144, 37-712, Polska

Więcej