Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

TV Zieleń - 2016

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności młodzieży, podniesienie umiejętności autoprezentacji, pracy w grupie i planowania działań poprzez działania związane z prowadzeniem mediów internetowych i tradycyjnych.

Odbiorcy projektu:

Grupa 21 osób w wieku 13-15 mieszkających w zachodniej części gminy Wąbrzeźno.

Opis projektu:

Tematem przewodnim jest prowadzenie mediów internetowych i tradycyjnych. W tym celu młodzi tworzą grupę medialną, która obserwuje życie miejscowości (głównie przez obiektyw) oraz promuje wybrane wydarzenia i ciekawostki w różnych mediach: programy tv, prasa, fotografie. Młodzież uczestniczy w różnych wydarzeniach w gminie oraz samodzielnie znajduje ciekawe tematy. Ze względu na charakter podejmowanych działań młodzież jest podzielona na 4 grupy: grupa reporterska – zajmująca się rejestrowaniem kamerą i aparatem wszystkiego, co ciekawego dzieje się w otoczeniu; grupa internetowa –prowadzi stronę internetową, blogi, serwisy youtube, picasa; grupa montażowa – zajmie się obsługą komputerową filmów, zdjęć, tworzeniem albumów fotograficznych; grupa zajmująca się gazetą – odpowiedzialna za artykuły ich skład, wydawanie i kolportaż gazety. Każdy zespół przechodzi przez wszystkie działania, w tym 3 razy jeste reporterami itd. W ramach zespołu młodzież współdziała ze sobą, natomiast raz na dwa tygodnie odbywają się spotkania całej grupy w celu omówienia dokonań i planowania dalszych działań. Na starcie jest stworzony regulamin oraz młodzi organizują spotkanie z prawnikiem-pogadanka na temat prawa prasowego, autorskiego, etyki dziennikarskiej. Prowadzone są też szkolenia w zakresie obsługi i bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Grupa tworzy album o zabytkach powiatu wąbrzeskiego.

Budżet projektu: 52 300 zł

Dotacja: 38 000 zł

Rocznik: 2016

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia

Miejscowość: Wronie

Ulica, nr domu i lokalu: Wronie 27 m. 9

Kod pocztowy i Poczta: 87-200 Wronie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: wąbrzeski

Adres strony internetowej: http://wronie.org

TV Zieleń

Wronie 24, 87-200, Polska

Więcej