Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Prosto z Prostek do sukcesu - 2015

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach

Cel:

Celem forum jest wymiana doświadczeń instytucji i organizacji pracujących z młodzieżą oraz zbudowanie mapy potrzeb oraz platformy współpracy na rzecz młodych osób w Gminie Prostki.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą przedstawiciele samorządu lokalnego: wójt gminy, sekretarz, przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciele komisji Oświaty, Sportu , Opieki Społecznej oraz Kultury przy Radzie Gminy Prostki. Uczestnikami będą również dyrektorzy i nauczyciele , przedstawiciele sołectw, Stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, przedstawiciele innych organizacji pracujących na rzecz młodzieży oraz rodziców.

Opis projektu:

Informacja o forum zostanie przekazana do wszystkich organizacji i instytucji pracujących na rzecz młodzieży w gminie i zaproszonych z powiatu. Rozesłane zostaną również z miesięcznym wyprzedzeniem zaproszenia na Forum do władz samorządowych, placówek współpracujących z młodzieżą oraz NGO. Zaproszenia do udziału w Forum przekazywane będą także przez księży w kościołach podczas ogłoszeń. Wydrukowany zostanie baner promujący forum i umieszczony w centrum miejscowości gminnej. Wydrukowane zostaną plakaty. Przygotowane zostaną informacje prasowe dla mediów: „Rozmaitości Ełckie”, Radio 5. Informacje o organizacji Forum zostaną zamieszczone również na stronach internetowych:Gminnego Ośrodka Kultury, Gminy Prostki, Stowarzyszeń „Nasze Prostki”, ” Lepsze Jutro”, „Granica”, ” Pojezierze”,gminnych placówek oświatowych oraz Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Stopa”.

Budżet projektu: 6 850 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Fora Lokalne

Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach

Miejscowość: Prostki

Ulica, nr domu i lokalu: 1 maja 34

Kod pocztowy i Poczta: 19-335 Prostki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ełcki

Adres strony internetowej: –

Prosto z Prostek do sukcesu

Lipowa 1, 19-335 Prostki, Polska

Więcej