Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Średniowieczne kuglarstwo i nie tylko - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów w Brusach

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych, umiejętności współpracy w grupie, organizacyjnych oraz dotyczących planowania i realizacji projektu poprzez pracę przy projekcie grupy 45 osób, pod nadzorem fachowca. Realizacja nastąpi w pierwszej połowie 2009 roku, dając wymierne korzyści w postaci zdobytych umiejętności oraz organizacji czasu wolnego młodzieży jaką sami zaakceptowali.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie gimnazjów i liceów z terenu gminy Brusy oraz samych Brus. Chętni z okolicznych wsi dojeżdżać będą w ten sam sposób jak do bruskich szkół, czyli komunukacją miejską lub bardzo często rowerem. Zajęcia organizowane mają być cyklicznie raz w tygodniu w piątki aby nie kolidowały z innymi obowiązkami w szkole. Rekrutacja nastąpi poprzez spotkania w szkole.

Opis projektu:

Projekt zakłada podniesienie kompetencji społecznych, pracy w grupie, umiejętności planowania i realizacji projektów przez grupę młodzieży, która samodzielnie przygotuje i przeprowadzi cykl zajęć z młodzieżą. Następnie stworzy stanowiska warsztatowe, z których będzie później korzystać w istniejącej już pracowni stowarzyszenia. Finałem programu jest prezentacja dorobku w formie wystawy oraz pokaz średniowiecznego kuglarstwa podczas uroczystości szkolnych. Wszystkie działania wykonują młodzi ludzie pod okiem instruktora, który będzie koordynował projekt. Grupa młodzieży będzie podzielona na dwie ekipy. Jedna zorganizuje cykl warsztatów średniowiecznego rzemiosła, a druga zajęcia z średniowiecznego kuglarstwa. Wszelkie rozmowy z instruktorami, przygotowanie pomieszczeń na zajęcia warsztatowe, przygotowanie wystawy i pokazów jest zadaniem młodzieży. To oni muszą nawiązać współpracę z władzami szkolnymi i samorządowymi, to oni muszą opracować sprawozdanie w formie folderku oraz zorganizować druk szukając najtańszego wydawnictwa. Kolejnym etapem programu jest prezentacja dorobku podczas majowego festynu w muzeum archeologicznym w Gdańsku. Pod koniec trwania programu nastąpi wzajemna nauka zdobytych umiejętności i wymiana doświadczeń. Wszelkie działania zostaną ocenione i podsumowane. Młodzi ludzie muszą wyciągnąć wnioski z działań i opracować protokół sukcesów i porażek, zastanawiając się jak można wykonać go jeszcze raz unikając błędów, które popełnili.

Budżet projektu: 10 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów w Brusach

Miejscowość: Brusy

Ulica, nr domu i lokalu: Młyńska 2

Kod pocztowy i Poczta: 89-632

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: http://gautar.brusy.pl

Średniowieczne kuglarstwo i nie tylko

Młyńska 3, 89-632 Brusy, Polska

Więcej