Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

U nas na Marcelu jest pięknie! - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Radlinie

Cel:

Powołanie grupy młodzieży chcącej rozwijać swoje zainteresowania, inicjującej w przyszłości ciekawe imprezy dla innych wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Poprzez warsztaty teatralne, muzyczno-taneczne, technik grafiki komputerowej, plener malarsko-fotograficzny wyposażenie w nowe umiejętności i poczucie własnej wartości. Zmiana wizerunku mieszkańców osiedla Marcel jako tych gorszych.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież gimnazjum, uczestnicząca w zajęciach świetlicy środowiskowej działającej w dzielnicy Marcel oraz grupy amatorów muzyków. Są to przeważnie młodzi ludzie z biedniejszych często zaniedbanych rodzin mieszkających w zniszczonych dawnych górniczych familokach. Mają wiele problemów z własną tożsamością i poczuciem wartości. Czują się gorsi za pochodzenie z Marcela.

Opis projektu:

Projekt ma na celu pobudzić do działania młodzież zamieszkującą starą, zaniedbaną i biedną dzielnicę Radlina-Marcel, której się wstydzi, w której nie ma co robić. Poprzez projekt pozna kulturę swojej zabytkowej dzielnicy dawnego górniczego śląskiego osiedla, poczuje swoją przynależność i korzenie. Przygotowując śląski spektakl muzyczno-taneczny, broszurę o zabytkach swojej dzielnicy, prezentując się na forum – pozna śląską kulturę, techniki komputerowe, rozwinie swoje zdolności i umiejętności muzyczne, nabierze pewności siebie. Warsztaty teatralne i muzyczno-taneczne rozwiną talenty, podniosą samoocenę i rozwiną zainteresowania, warsztaty technik komputerowych poszerzą umiejętności pracy z komputerem, redagowania tekstów, spotkania z historią, władzami miasta nauczą komunikacji z dorosłymi, szacunku dla pracy i dumy ze swojej dzielnicy, zachęcą do dalszych działań. Podsumowaniem projektu będzie festyn dla rodziców młodzieży biorącej udział w projekcie i wszystkich mieszkańców dzielnicy, prezentacja multimedialna zabytków i broszury przygotowanej przez młodzież, wręczanie nagród za prace plastyczne i fotograficzne, wyróżnień dla najaktywniejszych uczestników projektu. Festyn odbędzie się na wysprzątanym przez uczestników projektu placu, wezmą w nim udział zaproszeni goście, władze miasta i partnerzy projektu.

Budżet projektu: 10 100 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Radlinie

Miejscowość: Radlin

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Mariacka 9

Kod pocztowy i Poczta: 44-310 Radlin

Województwo: śląskie

Powiat: wodzisławski

Adres strony internetowej: –

U nas na Marcelu jest pięknie!

Majora Piotra Rogozina Iwanowicza 102, 44-310 Radlin, Polska

Więcej