Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przesyłka do Yad Vashem - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy w Koziegłowach

Cel:

Celem projektu jest odtworzenie z udziałem uczniów dokumentacji o życiu społecznosci żydowskiej w Koziegłowach i przesłanie jej za pośrednictwem partnerskiej szkoły w Izraelu do Instytytu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu – Yad Vashem. Pośrednim celem jest złożenie wniosku o nadanie dwóch honorowych tytułów: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Odbiorcy projektu:

Aktywną grupę odbiorców stanowić będzie 30 uczniów LO w Koziegłowach, a bierną taka sama grupa uczniów w Izraelu. Rekrutacja zostanie dokonana w LO K-wy. Prace badawcze uczniów będą prowadzone tylko w Urzędzie Gminy w Koziegłowach i nie przewiduje się innego przemieszczania jak dojazd (dojście) do szkoły. Prace w odległym archiwum prowadzić będą członkowie Stowarzyszenia.

Opis projektu:

Celem projektu jest zebranie dokumentacji świadczącej o zamieszkiwaniu naszego miasta Koziegłowy przez społeczność żydowską (ok. 300 osób), która została stąd wysiedlona wiosną 1942 r. do getta w Zawierciu, a później skierowana do obozów zagłady. Projekt jest próbą pozytywnej odpowiedzi na apel Haima Kenigsberga, ostatniego z pięciu ocalałych Żydów koziegłowskich i Hany Danieli, nauczycielki z Tel Awiwu o odnalezienie takiej dokumentacji i przesłanie jej do Instytutu Yad Vashen za pośrednictwem szkoły, w której Hana Danieli jest nauczycielką. W zawartości „przesyłki” znalazłyby się również: wniosek o nadanie tytułu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata rodzinie Antoniego Błońskiego i Pawła Skopa za ocalenie życia Tzwi Noricha, który poświadcza i opisuje te fakty w liście do naszego Stowarzyszenia z dnia 22.03.2008 r. Uczestnicy projektu to 30 uczniów Liceum w Koziegłowach. Realizacja projektu polegać będzie na wyselekcjonowaniu wszelkich dostępnych dokumentów archiwalnych świadczących o zamieszkiwaniu społeczności żydowskiej w Koziegłowach, ich opracowaniu, skopiowaniu i wydrukowaniu oraz nadaniu im formy zwartej. Efektem projektu będzie lepsze poznanie przeszłości naszego miasta przez młodzież w Koziegłowach i uczniów partnerskiej szkoły w Tel Awiwie.

Budżet projektu: 11 000 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy w Koziegłowach

Miejscowość: Koziegłowy

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Żarecka 28

Kod pocztowy i Poczta: 42-350 Koziegłowy

Województwo: śląskie

Powiat: myszkowski

Adres strony internetowej: –

Przesyłka do Yad Vashem

Żarecka 87, 42-350 Koziegłowy, Polska

Więcej