Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lokalne Konfrontacje Młodzieżowe - 2008

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi

Cel:

Działania realizowane przez mlodzież mają umożliwić jej uzyskanie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania społeczności lokalnej w różnych obszarach – społecznym, gospodarczym i politycznym. Wiedza ta ma uświadomić młodym ludziom potrzebę angażowania się na rzecz społeczności lokalnej, w tym prowadzenie działań integracyjnych.

Odbiorcy projektu:

Działania projektu skierowne są do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zamieszkującej miejscowości wchodzące w skład obwodu szkolnego Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Długomiłowicach. Rekrutację zamierza się przeprowadzić w oparciu o współpracę z dyrekcją powyższej placówki i lokalnymi działaczami. Gimbus szkolny oraz rodzice zabezpieczą dojazd młodzieży na zajęcia.

Opis projektu:

Projekt ma umożliwić młodzieży uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie życia społeczno – gospodarczo – politycznego społeczności lokalnej. Analizując różne obszary tego życia młodzież uzyska możliwość częściowego wpływania na opinię publiczną poprzez redagowanie i wydawanie własnej gazetki. Doświadczenia zebrane podczas tej pracy mają przygotować ją do pełnienia w przyszłości funkcji publicznych. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Działania zaplanowane w projekcie dają uczestnikom projektu głęboki wgląd w takie zagadnienia życia środowiska lokalnego jak: zadania samorządu terytorialnego, funkcjonowanie lokalnego biznesu, oddziaływanie lokalnej prasy na środowisko lokalne, problem integracji międzypokoleniowej i między-sąsiedzkiej. Aby uzyskać wyżej wymienione efekty, młodzież, działając w zespołach, będzie współpracowała z lokalną prasą, prowadziła wywiady z przedstawicielami samorządu terytorialnego, lokalnego biznesu, lokalnymi działaczami organizacji pozarządowych i środowiskowych, organizowała i przeprowadzała debaty oksfordzkie, brała udział w konkursie na działania integrujące społeczność lokalną, a także w tych działaniach uczestniczyła.

Budżet projektu: 8 724 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi

Miejscowość: Reńska Wieś

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Raciborska 27

Kod pocztowy i Poczta: 47-208 Reńska Wieś

Województwo: opolskie

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Adres strony internetowej: –

Lokalne Konfrontacje Młodzieżowe

Pawłowicka 3A, 47-208 Reńska Wieś, Polska

Więcej