Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

# K(reatywność) R(ozwój) Y(oung) C(złowiek) - 2015

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczestników umiejętności pracy w grupie, skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności planowania poprzez stworzenie grupy artystycznej. Efektem działań będzie również rozwój u młodych ludzi umiejętności w sferze komunikacji interpersonalnej i pozyskiwania wsparcia społecznego.

Odbiorcy projektu:

16-osobowa grupa młodzieży z terenu Gminy Bojadła, w wieku 13-19 lat.

Opis projektu:

Młodzież z gminy Bojadła zaraziła się pasją kuglarską realizując projekt w poprzedniej edycji RKG, kiedy to powstała grupa teatru ognia. Uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności kuglarskie,
tj. żonglerkę, balans na linie, szczudła, manipulację kijami. Warsztaty cyrkowe są aktywnością, która rozwija zaufanie i komunikację z innymi, dają możliwość współpracy. Młodzież chce podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami poprzez zorganizowanie zajęć dla mieszkańców gminy w końcowej fazie projektu. Zajęcia te odbywałyby się w wybranych świetlicach wiejskich gminy. Działania grupy biorącej udział projekcie znacznie ożywią klimat panujący w tych małych społecznościach, a uczestnikom projektu dadzą poczucie satysfakcji i spełnienia. Zorganizowanie cyklu takich zajęć zwiększy kompetencje młodzieży w zakresie skutecznego planowania, nabędą oni umiejętności organizacyjne oraz rozwiną kompetencje w sferze pozyskiwania wsparcia społecznego, poznają swoje mocne i słabe strony, co znacząco wpłynie na ich sukces w przyszłych działaniach i wyborach życiowych. Na zakończenie projektu młodzież zorganizuje festyn dla społeczności lokalnej, podczas którego zaprezentuje efekty swojej pracy.

Budżet projektu: 10 650 zł

Dotacja: 8 500 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

Miejscowość: Bojadła

Ulica, nr domu i lokalu: Boczna 1a

Kod pocztowy i Poczta: 66-130 Bojadła

Województwo: lubuskie

Powiat: zielonogórski

Adres strony internetowej: http://bojadla.pl

# K(reatywność) R(ozwój) Y(oung) C(złowiek)

Tadeusza Kościuszki 13/1, 66-130 Bojadła, Polska

Więcej