Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Plany Odnowy Wsi 2008-2013 widziane oczami Młodzieży - 2008

Realizowany przez:

Biblioteka Publiczna Gminy Kołczygłowy w Kołczygłowach

Cel:

Głównym celem projektu jest rozwijanie u młodzieży umiejętności właściwej oceny środowiska lokalnego, w którym się znajdują. Kształtowanie poczucia więzi społecznej poprzez zdobywanie wiedzy i angażowanie się w działania na rzecz własnego otoczenia. Kolejnym zamierzeniem jest dostrzeganie wspólnego dobra oraz nawiązania kontaktów z władzą lokalną co w przyszłości zaowocuje efektywną współpracą.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna (chłopcy i dziewczęta) w wieku 13-19 lat czytelnicy biblioteki publicznej w Kołczygłowach. Rekrutacja będzie przeprowadzona w następujący sposób: z listy wszystkich czytelników w odpowiednim wieku zostaną rozdane informacje o projekcie oraz ankiet, które będą zachęcać do udziału w projekcie. Na podstawie wypełnionych ankiet zostanie zaproszona grupa chętnych na spotkanie organizacyjne.

Opis projektu:

Celem projektu jest zangażowanie młodych ludzi w poznawanie własnej miejscowości. Wykazanie dobrych i słabych stron miejscowości, w której mieszkają. Co chcieliby zmienić i w jaki sposób zadbać o miejscowość, w której mieszkają. Projekt ma skłonić młodych do poczucia odpowiedzialnosci za miejsce, w którym żyją. Pisanie Planów Odnowy Wsi przez ludzi młodych pogłębi ich wiedzę na temat własnego środowiska, skłoni do namysłu nad potrzebami lokalnej społeczności, nauczy przygotowywania diagnozy problemów oraz umożliwi ich skuteczne rozwiązywanie. Uczestnikami projektu będzie młodzież (chłopcy i dziewczęta) do 19 roku życia, czytelnicy biblioteki publicznej. Działania jakie będą podejmowane podczas realizacji projektu: dotarcie do młodzieży i wyłonienie chętnych (ogłoszenia, indywidualne rozmowy, ankiety); przeprowadzenie spotkania z wybrana grupą i utworzenie liderów w poszczególnych miejscowościach, przedstawienie plan projektu i zakresu działań i obowiazków; cykliczne spotkania (warsztaty) szkoleniowe mające na celu przybliżenie młodzieży elementów tworzenie Planów Odnowy Wsi prowadzone przez nauczycieli WOS, pracowników Urzędu Gminy, którzy koordynowali prace nad pisanymi Planami przez poszczególne sołectwa; zbieranie materiałów przez młodzież (rozmowy z sołtysem, radnym ,mieszkańcami) współpraca z Urzędem Gminy, gdzie można uzyskać informacje o Wieloletnich Planach Inwestycyjnych, które mają się pokrywać z Planami Odnowy Wsi.

Budżet projektu: 7 843 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna Gminy Kołczygłowy w Kołczygłowach

Miejscowość: Kołczygłowy

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Szkolna 1

Kod pocztowy i Poczta: 77-140 Kołczygłowy

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Adres strony internetowej: –

Plany Odnowy Wsi 2008-2013 widziane oczami Młodzieży

Słupska 38A, 77-140 Kołczygłowy, Polska

Więcej