Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ocalić od zapomnienia - 2015

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Ziemia Krobska

Cel:

Celem projektu jest nabycie przez młodzież umiejętności zdobywania informacji o lokalnej historii, tradycji oraz postaciach historycznie związanych z gminą, a także nabycie umiejętności pracy zespołowej, współpracy międzypokoleniowej oraz współpracy z instytucjami i parterami, a także nauka planowania i odpowiedzialności, przy jednoczesnej realizacji swoich zainteresowań, z wykorzystaniem własnego potencjału.

Odbiorcy projektu:

Grupa 22 osób w wieku 13-18 lat, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Krobia, zamieszkujący miasto Krobia i lokalne sołectwa.

Opis projektu:

Tematem przewodnim projektu jest zachowanie pamięci o miejscach, osobach, wydarzeniach, tradycji, kulturze i wartościach, charakterystycznych dla gminy Krobia i jej mieszkańców. Zasadniczą metodą pracy w projekcie jest bezpośrednie działanie młodzieży, poprzez które zdobywać będzie ona nie tylko wiedzę i przekonanie o potrzebie zachowania lokalnych wartości, ale również umiejętności społeczne. Młodzież uczestniczyła będzie m.in. w warsztatach rękodzielniczych, dotyczących charakterystycznych w przeszłości dla gminy Krobia zawodów i zajęć. Przeprowadzać będzie też wywiady z mieszkańcami (szczególnie z seniorami i regionalistami ), dotyczące istotnych historycznie wydarzeń na terenie gminy Krobia, z których przygotowane zostanie wydawnictwo drukowane, a także materiały wideo, zamieszczane w serwisie społecznościowym. Uczestnicy projektu poznawać też będą znamienite lokalne postaci, których historię zgłębiać będą poprzez przygotowywanie questów, które dalej kierować będą do swoich rówieśników. Ponadto młodzi ludzie zadbają o lokalne poniemieckie cmentarze, które obecnie są bardzo zaniedbane i częściowo zdewastowane. Cmentarze te zostaną uporządkowane i oznakowane tablicami. Młodzież ocalać będzie również od zapomnienia „zbiór umiejętności”, związanych z dobrym wychowaniem, które ze względu na okoliczne liczne dworki i pałace było charakterystyczne przed laty dla gminy Krobia. W tym cele weźmie udział w warsztatach z „kindersztuby”. Dodatkowo młodzież przygotuje historyczna inscenizację, odwołującą się do lokalnego wydarzenia, która zaprezentowana zostanie w ramach podsumowania projektu. Podczas realizacji projektu młodzież nauczy się zdobywania wiedzy m.in. o swojej gminie, poprzez współpracę z władzami samorządowym i seniorami. Będzie potrafiła współpracować-wzajemnie oraz z partnerami, delegować zadania, odkrywać swoje mocne, ale też słabsze strony. Wzrośnie też jej samoocena, poziom odpowiedzialności, umiejętność planowania i oceny zasobów lokalnego środowiska.

Budżet projektu: 54 593 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Ziemia Krobska

Miejscowość: Krobia

Ulica, nr domu i lokalu: Prof. J. Zwierzyckiego 1

Kod pocztowy i Poczta: 63-840 Krobia

Województwo: wielkopolskie

Powiat: gostyński

Adres strony internetowej: –

Ocalić od zapomnienia

QXMM+88 Krobia, Polska

Więcej