Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nakręćmito! – Murowana (re) aktywacja - 2015

Realizowany przez:

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej w Murowanej Goślinie

Cel:

Działania umożliwią młodym ludziom rozwinięcie umiejętności społecznych, sprawnego komunikowania się z innymi i pracy w grupie oraz sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi oraz instytucjami. Umożliwią im także aktywne uczestnictwo w planowaniu, przygotowaniu i realizacji różnorodnych zajęć w ciekawej formie (wzmocnienie kreatywności i samodzielności) oraz stworzą szansę publicznej ich prezentacji (wzmocnienie wiary we własne mocne strony i w możliwość odniesienia sukcesu).

Odbiorcy projektu:

Grupa 24 osób w wieku 13-19 lat zamieszkująca gminę Murowana Goślina.

Opis projektu:

Zaplanowany w projekcie film stanie się pretekstem do różnorodnych działań młodych ludzi, którzy rozwiną swoje kompetencje współpracy w grupie, planowania i organizowania czegoś dla innych oraz odkryją swój potencjał twórczy, poprawią relacje z innymi i wzmocnią poczucie własnej wartości. Ludzie młodzi doświadczą bycia członkiem grupy oraz własnego sprawstwa i wpływu na otoczenie. Uczestnicy projektu zaplanują remont/adaptację/rewitalizację małej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 na salę kinową/multimedialną. W Murowanej Goślinie jeszcze 25 lat temu działało prężnie kino, po którym została tylko ruina. Młodzież reAKTYWUJE więc kino i zaprosi lokalną społeczność na comiesięczne seanse połączone z dyskusją. 3-osobowe zespoły, będą pracować nad materiałem reportażowym na temat wybranej organizacji pozarządowej/stowarzyszenia/grupy nieformalnej. Poprzez nakręcony reportaż-film młodzi uczestnicy projektu reaktywują daną grupę, wzmocnią jej potencjał, wykorzystają do tego aparaty oraz telefony komórkowe. Utrwalą nie tylko profil danego stowarzyszenia/organizacji/grupy, ale przyjrzą się jej codziennej działalności oraz realizowanym projektom (młodzi ludzie staną się swoistymi obserwatorami wybranych działań danej grupy). Dzięki reportażom powstanie pierwszy w Murowanej Goślinie katalog prężnie działających stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, dający szansę lepszej komunikacji pomiędzy organizacjami i ich członkami. Na zakończenie projektu w trakcie jego świętowania zostanie wyłoniony najlepszy reportaż i otrzyma statuetkę anioła, znajdującego się w herbie Murowanej Gośliny. Dzięki działaniom młodzi ludzie wzmocnią wiarę we własne siły oraz pewność siebie i poczucie własnej wartości. Praca nad koncepcją adaptacji/remontu rozwinie umiejętność współpracy w grupie przy uwzględnianiu poglądów innych ludzi. Ważna będzie także umiejętność dzielenia się obowiązkami. Młodzi ludzie nawiążą współpracę z różnymi organizacjami. Na zakończenie projektu jego uczestnicy przygotują wielką galę, na którą zaproszą rodziców, dziadków, wszystkich sojuszników, partnerów, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, nauczycieli, swoich rówieśników oraz przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych. Odbędzie się ona w Auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie. W trakcie spotkania zostaną pokazane reportaże o stowarzyszeniach i innych grupach, które powstawały przez 8 miesięcy i zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Budżet projektu: 50 000 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej w Murowanej Goślinie

Miejscowość: Murowana Goślina

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Poznańska 16

Kod pocztowy i Poczta: 62-095 Murowana Goślina

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Adres strony internetowej: –

Nakręćmito! – Murowana (re) aktywacja

Poznańska 34, 62-095 Murowana Goślina, Polska

Więcej