Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

zaŻUŁAWialnia - 2015

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Witalis

Cel:

Najważniejszym celem projektu jest wzmocnienie wiary uczestników we własne możliwości poprzez stworzenie im okazji do wspólnego działania, samodzielnego planowania i organizowania rozmaitych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu:

Grupa: 21 osób w wieku 14-17 lat mieszkająca w Lisewie Malborskim.

Opis projektu:

W ramach projektu młodzież zrealizuje zaplanowane przez siebie inicjatywy skoncentrowane wokół poznawania regionu zamieszkania, odkrywania jego walorów i promowania ich za pomocą różnych narzędzi. Tytuł projektu odnosi się do idei „fabryki”, w której „zażuławia” się ludzi, „zaraża” ich Żuławami, buduje się ich poczucie więzi z regionem, wyposaża w wiedzę o nim i zachęca do działań na rzecz jego społeczności. Trzy grupy zadaniowe na różne sposoby będą zdobywały i upowszechniały wiedzę na temat Żuław i ich mieszkańców. Grupa „Ludzie i smaki” w ramach zbierania historii mówionej przeprowadzi wywiady z mieszkańcami, badając historię i kulinarne tradycje oraz korzenie rodzin, przeprowadzi działania z miejscowym kołem gospodyń wiejskich, zorganizuje kulinarny konkurs i gry terenowe oraz wykorzysta zebraną wiedzę w przygotowaniu kodów QR z ciekawostkami, które rozmieści w różnych miejscach gminy. Grupa odpowiedzialna za promocję działań –„Widoki i wizerunki”- poprowadzi miniagencję reklamową produkującą gadżety promujące walory Żuław podczas autorskich przedsięwzięć i lokalnych targów, opracuje i wyda kalendarz-notatnik zawierający różnorodne ciekawostki na temat przestrzeni i społeczności gminy Lichnowy, a także przeprowadzi akcję zbierania zdjęć, z których zostanie przygotowana outdooorowa wystawa w czterech wsiach gminy. Członkowie grupy „Wspólnota” zbadają dobre praktyki w działaniu na rzecz Żuław, przygotują spotkania z regionalnymi liderami i zaproszą ich na żywą bibliotekę z udziałem radnych i sołtysów gminy. Grupa ta opracuje trasę rowerowych wycieczek po Żuławach oraz we współpracy z młodzieżą i dorosłymi stworzy w ośmiu wsiach gminy Lichnowy murale na przystankach autobusowych. Finałowym wydarzeniem będzie pierwsze Święto Wału, festyn zorganizowany przez uczestników wykorzystujących zdobyte w trakcie realizacji projektu doświadczenie. Opanowywanie nowych umiejętności w drodze samodzielnego działania będzie również możliwe w drodze organizowania własnych wypraw i wizyt studyjnych oraz planowania programu wizyt, jakie złożą uczestnikom inne grupy projektowe, z którymi przeprowadzone zostaną wspólne inicjatywy.

Budżet projektu: 55 499 zł

Dotacja: 31 000 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Witalis

Miejscowość: Lisewo Malborskie

Ulica, nr domu i lokalu: ul. 10 Marca

Kod pocztowy i Poczta: 82-224

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Adres strony internetowej: –

zaŻUŁAWialnia

10 Marca 28, 82-224 Lisewo Malborskie, Polska

Więcej